Pöytäkirjan asiakohta
PTK
82
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 15.12.2015 klo 10.01
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 §:n muuttamisesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 14.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Outi Alanko-Kahiluoto Kristiina Salosen kannattama ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 123, ei 63; poissa 13
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 127/2015 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.12.2015 21.58