Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 82/2015 vp Täysistunto Tiistai 15.12.2015 klo 10.01

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2015 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-36353Liite 9A
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 14.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Outi Alanko-Kahiluoto Aino-Kaisa Pekosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 

Outi Alanko-Kahiluoto on Aino-Kaisa Pekosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 4 lausumaehdotusta. 

Aino-Kaisa Pekonen on Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 9A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin äänestetään lakiehdotusten hylkäämisestä. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 140, ei 42; poissa 17
 
Maarit Feldt-Ranta sd 

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "jaa". 

Maria Guzenina sd 

Puhemies! Kuin myös. 

Pia Viitanen sd 

Myös minun tarkoitukseni oli äänestää "jaa". 

Puhemies Maria Lohela
:

Merkitään. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 94/2015 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 

Mietintö "jaa", Outi Alanko-Kahiluodon lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 67; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Outi Alanko-Kahiluodon lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 67; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Outi Alanko-Kahiluodon lausumaehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 67; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Outi Alanko-Kahiluodon lausumaehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 66; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Riitta Myller sd 

Arvoisa puhemies! Ilmoitan, että tarkoitukseni oli äänestää "ei". 

Puhemies Maria Lohela
:

Merkitään. 

Mietintö "jaa", Aino-Kaisa Pekosen lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 67; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi.