Pöytäkirjan asiakohta
PTK
82
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 15.12.2015 klo 10.01
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-36353
Liite 9A
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 14.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Outi Alanko-Kahiluoto Aino-Kaisa Pekosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Outi Alanko-Kahiluoto on Aino-Kaisa Pekosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 4 lausumaehdotusta. 
Aino-Kaisa Pekonen on Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 9A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin äänestetään lakiehdotusten hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 140, ei 42; poissa 17
 
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "jaa". 
Maria
Guzenina
sd
Puhemies! Kuin myös. 
Pia
Viitanen
sd
Myös minun tarkoitukseni oli äänestää "jaa". 
Puhemies Maria Lohela
Merkitään. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 94/2015 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 
Mietintö "jaa", Outi Alanko-Kahiluodon lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 67; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Outi Alanko-Kahiluodon lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 67; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Outi Alanko-Kahiluodon lausumaehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 67; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Outi Alanko-Kahiluodon lausumaehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 66; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Riitta
Myller
sd
Arvoisa puhemies! Ilmoitan, että tarkoitukseni oli äänestää "ei". 
Puhemies Maria Lohela
Merkitään. 
Mietintö "jaa", Aino-Kaisa Pekosen lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 67; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 30.12.2015 11.22