Pöytäkirjan asiakohta
PTK
82
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 13.9.2016 klo 14.00—17.16
15
Hallituksen esitys eduskunnalle Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.9.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 13.9.2016 17.56