Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.14

Pöytäkirjan asiakohta PTK 82/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 12.9.2018 klo 14.00—15.57

9.  Valtioneuvoston selonteko  eduskunnalle  Suomen  osallistumisen  jatkamisesta  turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 8/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.9.2018 pidettävään täysistuntoon.