Viimeksi julkaistu 23.6.2021 15.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 83/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 23.6.2021 klo 13.59—15.07

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Hallituksen esitysHE 70/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Sheikki Laakso Veikko Vallinin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Lakiehdotuksen hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 40, ei 13, tyhjiä 1; poissa 145
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 70/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.