Viimeksi julkaistu 23.6.2021 18.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 83/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 23.6.2021 klo 13.59—15.07

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 241/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-383705
Lausumaehdotukset 21.6.2021 (Mia Laiho)
Liite 3A
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-383706
Lausumaehdotukset 21.6.2021 (Arja Juvonen)
Liite 3B
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-383709
Lausumaehdotukset 21.6.2021 (Sari Tanus)
Liite 3C
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Ensin päätetään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön StVM 16/2021 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä ilmoituksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2021 pidetyssä istunnossa. 

Keskustelussa on Sari Tanus Mia Laihon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. Mia Laiho on Sari Sarkomaan kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset lausumaehdotukset 1—5 ja 7—19. Lisäksi Mia Laiho on Sari Sarkomaan kannattamana tehnyt 8 lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) Arja Juvonen on Ari Koposen kannattamana tehnyt 24 lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3B) Vielä on Sari Tanus Sari Essayahin kannattamana tehnyt 18 lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3C) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lakiehdotusten hylkäämisestä on äänestettävä. — Haluan vielä varmistaa sen, että jokaisella edustajalla äänestyskone toimii. — Tiedustelen vielä edustajilta: ovatko kaikki edustajat saaneet äänestettyä? Ellei, ja olisi halua äänestää, nouskoon ylös ja ilmoittakoon, jos ei teknisesti onnistu. 

Lakiehdotusten hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 77; poissa 17
 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 241/2020 vp tarkoitetun ilmoituksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 241/2020 vp sisältyvät 1.—50. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 51. ja 52. lakiehdotuksen. Ilmoituksen ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 42; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 75; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 10 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 11 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 12 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 75; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 13 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 138, ei 41; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 14 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 41; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 15 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 16 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 17 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 18 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon vastalauseen 2 mukainen ehdotus 19 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon monisteena jaettu ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon monisteena jaettu ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon monisteena jaettu ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon monisteena jaettu ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon monisteena jaettu ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 138, ei 41, tyhjiä 1; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon monisteena jaettu ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon monisteena jaettu ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 75; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon monisteena jaettu ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 75; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 45, tyhjiä 31; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 45, tyhjiä 30; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 10 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 11 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 12 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 75; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 13 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 14 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 76; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 15 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 75; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 16 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 76; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 17 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 46, tyhjiä 30; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 18 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 43, tyhjiä 32; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 19 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 75; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 20 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 76; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 21 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 76; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 22 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 23 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 74; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 24 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 42, tyhjiä 32; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 75; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. [Hälinää — Naurua] 
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Antaa ukkosen jyristä siellä, mennään eteenpäin. 

Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 75, tyhjiä 1; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 28, tyhjiä 37; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 10 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 11 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 75; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 12 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 13 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 32, tyhjiä 34; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 14 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 15 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 16 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 17 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 18 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 75; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: äänestyksessä 56 Leena Meri /ps tarkoitti äänestää ”ei”. 

Asian käsittely päättyi.