Budjetin alikohta
PTK
84
2015 vp
Täysistunto
Torstai 17.12.2015 klo 10.01—23.27
3.1
Pääluokka 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala
Puhemies Maria Lohela
Nyt ryhdytään pääluokan 24 yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Yleiskeskustelu päättyi 16.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Pia Viitanen sd Susanna Huovisen sd kannattamana 24.10.20: Lisätään 3 780 000 euroa suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin. (Vastalause 1) 
2. Peter Östman kd Päivi Räsäsen kd kannattamana 24.30.66: Lisätään 50 000 000 euroa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle. (Vastalause 5) 
3. Pia Viitanen sd Susanna Huovisen sd kannattamana 24.30.66: Lisätään 190 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 1) 
4. Anna-Maja Henriksson r Stefan Wallinin r kannattamana 24.30.66: Lisätään 250 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 4) 
5. Pekka Haavisto vihr Touko Aallon vihr kannattamana 24.30.66: Lisätään 290 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (TAA 47) 
6. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.30.66: Lisätään 330 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 3) 
7. Pia Viitanen sd Susanna Huovisen sd kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahan korottamiseksi." (Vastalause 1) 
8. Peter Östman kd Päivi Räsäsen kd kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen rahoitus turvataan ja huomioidaan kansalaisjärjestöjen tekemän työn merkitys kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa." (Vastalause 5) 
9. Pekka Haavisto vihr Touko Aallon vihr kannattamana 24.30.89: Vähennetään 90 000 000 euroa Finnfundin pääoman korottamiseen ehdotetusta määrärahasta." (TAA 48) 
10. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.30.89: Vähennetään 90 000 000 euroa Finnfundille esitetystä tarpeettoman suuresta osakepääoman korotuksesta tilanteessa, jossa muutoin kehitysyhteistyön määrärahaa pienennetään tuntuvasti. (Vastalause 3) 
11. Pia Viitanen sd Susanna Huovisen sd kannattamana 24.30.89: Vähennetään 90 000 000 euroa Finnfundin pääomittamiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1) 
12. Anna-Maja Henriksson r Stefan Wallinin r kannattamana 24.30.89: Vähennetään 130 000 000 euroa kehitysyhteistyön finanssisijoituksiin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 4) 
13. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.90.50: Lisätään 200 000 euroa, josta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 168 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 34 000 euroa. (Vastalause 3) 
14. Pia Viitanen sd Susanna Huovisen sd kannattamana 24.90.50: Lisätään 202 000 euroa Eurooppalainen Suomi ry:lle ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle. (Vastalause 1, TAA 193) 
15. Riitta Myller sd Anneli Kiljusen sd kannattamana 24.90.50: Lisätään 202 000 euroa, josta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 168 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 34 000 euroa. (TAA 193) 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 123, ei 57; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 39; poissa 19
 
Puhemies Maria Lohela
Pia Viitasen ehdotus 3, Anna-Maja Henrikssonin ehdotus 4, Pekka Haaviston ehdotus 5 ja Kari Uotilan ehdotus 6 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 6 ehdotusta 5 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 4 vastaan, minkä jälkeen voittaneesta ehdotusta 3 vastaan, ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Pekka Haaviston ehdotus 5 "jaa", Kari Uotilan ehdotus 6 "ei".  
2) Anna-Maja Henrikssonin ehdotus 4 "jaa", Pekka Haaviston ehdotus 5 "ei".  
3) Pia Viitasen ehdotus 3 "jaa", Anna-Maja Henrikssonin ehdotus 4 "ei".  
4) Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 69; poissa 19
 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 71; poissa 15
 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus 8 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 70; poissa 14
 
Pia
Viitanen
sd
Tarkoitukseni oli äänestää "ei". 
Puhemies Maria Lohela
Merkitään pöytäkirjaan. 
Puhemies Marja Lohela
Pekka Haaviston ehdotus 9, Kari Uotilan ehdotus 10 ja Pia Viitasen ehdotus 11 ovat samansisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Pekka Haaviston ehdotus 9, Kari Uotilan ehdotus 10 ja Pia Viitasen ehdotus 11 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 71; poissa 15
 
Mietintö "jaa", Anna-Maja Henrikssonin ehdotus 12 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 38; poissa 16
 
Puhemies Maria Lohela
Kari Uotilan ehdotus 13, Pia Viitasen ehdotus 14 ja Riitta Myllerin ehdotus 15 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään samansisältöisistä Pia Viitasen ehdotuksesta 14 ja Riitta Myllerin ehdotuksesta 15 yhdessä Kari Uotilan ehdotusta 13 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Kari Uotilan ehdotus 13 "jaa", Pia Viitasen ehdotus 14 ja Riitta Myllerin ehdotus 15 "ei".  
2) Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 13 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 65; poissa 14
 
Eduskunta hyväksyi pääluokan 24 mietinnön mukaisena. 
Viimeksi julkaistu 14.10.2016 16.40