Pöytäkirjan asiakohta
PTK
84
2015 vp
Täysistunto
Torstai 17.12.2015 klo 10.01—23.27
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioesityksen (HE 30/2015 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 3.10.2016 10.24