Viimeksi julkaistu 6.9.2021 15.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 84/2019 vp Täysistunto Tiistai 17.12.2019 klo 9.59

2. Valtioneuvoston  tiedonanto eduskunnalle 10.12.2019 nimitetyn pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmasta

Valtioneuvoston tiedonantoVNT 2/2019 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-280767
Epäluottamusehdotukset 16.12.2019
Liite 2A
Ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia, valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 10.12.2019 nimitetyn pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmasta. Keskustelu tiedonannosta päättyi 16.12.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa ovat Arja Juvonen Lulu Ranteen kannattamana ja Petteri Orpo Päivi Räsäsen kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Ehdotuksista on äänestettävä. Ensin äänestetään Arja Juvosen ehdotuksesta Petteri Orpon ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Petteri Orpon ehdotus ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 35; poissa 19
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Petteri Orpon ehdotuksen.  
2) Luottamuslause valtioneuvostolle ”jaa”, Petteri Orpon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 80; poissa 14
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.