Pöytäkirjan asiakohta
PTK
85
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 12.9.2017 klo 13.59—15.36
10
Valtioneuvoston  selonteko  kestävän  kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.9.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 7.2.2019 15.06