Pöytäkirjan asiakohta
PTK
85
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.12.2019 klo 10.00—1.00
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp. Asian käsittely keskeytettiin 17.12.2019 pidetyssä täysistunnossa.  
Nyt siirrytään pääluokkakohtaisiin äänestyksiin.  
 
Viimeksi julkaistu 5.3.2020 15.36