Pöytäkirjan asiakohta
PTK
85
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 3.6.2020 klo 14.01—16.38
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 4.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 3.6.2020 18.21