Viimeksi julkaistu 14.1.2022 16.15

Pöytäkirjan asiakohta PTK 85/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 3.6.2020 klo 14.01—16.38

7. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 60/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.6.2020 pidettävään täysistuntoon.