Pöytäkirjan asiakohta
PTK
85
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 3.6.2020 klo 14.01—16.38
8
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 3.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 3.6.2020 18.21