Viimeksi julkaistu 14.1.2022 16.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 85/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 3.6.2020 klo 14.01—16.38

8. Muu asia:  Valtioneuvoston  asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Muu asiaM 22/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 19/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 3.6.2020 pidettävään täysistuntoon.