Viimeksi julkaistu 6.6.2021 5.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 85/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 3.6.2020 klo 14.01—16.38

9.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Muu asiaM 23/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 20/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 3.6.2020 pidettävään täysistuntoon.