Budjetin alikohta
PTK
86
2019 vp
Täysistunto
Torstai 19.12.2019 klo 10.00
2.2
Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala
Puhemies Matti Vanhanen
Siirrytään käsittelemään pääluokkaa 26, sisäministeriön hallinnonalaa.  
Tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Kai Mykkänen kok Timo Heinosen kok kannattamana 26.01.01: Vähennetään 169 000 euroa sisäministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista. (TAA 383) 
2. Sanna Antikainen ps Ritva Elomaan ps kannattamana 26.01.50: Lisätään 35 000 euroa ja lisätään momentin perusteluihin maininta, että määrärahaa voi käyttää Suomen Poliisikoirayhdistyksen toiminnan kehittämiseen. (TAA 14) 
3. Sanna Antikainen ps Ritva Elomaan ps kannattamana 26.01.50: Lisätään 35 000 euroa ja lisätään momentin perusteluihin maininta, että määrärahaa voi käyttää Rajan koiramiehet -yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. (TAA 15) 
4. Veijo Niemi ps Ritva Elomaan ps kannattamana 26.10.01: Lisätään 200 000 euroa sisä-Suomen poliisilaitokselle lähipoliisitoiminnan kehittämiseen. (TAA 205) 
5. Ritva Elomaa ps Ville Vähämäen ps kannattamana 26.10.01: Lisätään 500 000 euroa eläinsuojelurikoksiin keskittyvien tutkintaryhmien perustamisen tukemiseen kaikissa Suomen poliisilaitoksissa. (TAA 22) 
6. Olli Immonen ps Mari Rantasen ps kannattamana 26.10.01: Lisätään 500 000 euroa länsirajan yli kasvaneen huumeiden salakuljetusrikollisuuden torjumiseksi. (TAA 78) 
7. Päivi Räsänen kd Sari Essayahin kd kannattamana 26.10.01: Lisätään 5 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin harmaan talouden torjumiseksi. (Vastalause 3) 
8. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.10.01: Lisätään 50 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin. (Vastalause 1) 
9. Timo Heinonen kok Kai Mykkäsen kok kannattamana 26.10.01: Lisätään 55 000 000 euroa uusien poliisien palkkaamiseen, poliisien koulutuksen laajentamiseen ja poliisin toimintakyvyn parantamiseen erityisesti tietotekniikan ja muun välineistön hankinnoilla. (Vastalause 2) 
10. Timo Heinonen kok Kai Mykkäsen kok kannattamana 26.10.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin poliisien määrän nostamiseksi nykytasolta noin 1 000 poliisilla yli 8 000 henkilötyövuoteen." (Vastalause 2) 
11. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.10.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa poliisin toimintaedellytyksiä niin, että sisäinen turvallisuus varmistetaan koko maassa ja rikosten selvitysaste nousee nykyisestä. Tämä edellyttää, että poliisien määrä nostetaan vuoteen 2025 mennessä pysyvästi vähintään 8 000:een." (Vastalause 1) 
12. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.10.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus panostaa talousrikollisuuden ja harmaan talouden vastaiseen tutkintaan ja torjuntaan." (Vastalause 1) 
13. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.10.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa, että kaikki lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset tutkitaan nopeasti ja tehokkaasti." (Vastalause 1) 
14. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.10.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa poliisille riittävän resursoinnin nettipedofilian ja verkkorikollisuuden torjuntaan." (Vastalause 1) 
15. Olli Immonen ps Mari Rantasen ps kannattamana 26.10.02: Lisätään 1 500 000 euroa islamististen ääriliikkeiden toiminnan valvomiseen ja niiden muodostaman uhkan torjumiseen. (TAA 79) 
16. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.20.01: Lisätään 10 000 000 euroa rajavartiolaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 1) 
17. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.20.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii suunnitelman ottaa rajatarkastukset nopeasti käyttöön Suomen kaikilla ulkorajoilla, mikäli tilanne sitä edellyttää." (Vastalause 1) 
18. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.30.01: Lisätään 1 000 000 euroa pelastustoimen toimintamenoihin. (Vastalause 1) 
19. Mari Rantanen ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 26.30.01: Lisätään 3 000 000 euroa valtion edellyttämien tietojärjestelmien käyttöönotosta kunnalliselle pelastustoimelle aiheutuviin kustannuksiin. (TAA 229) 
20. Mari Rantanen ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 26.30.01: Lisätään 10 000 000 euroa kansallisen suuronnettomuusvalmiuden ylläpitämiseen sekä suuronnettomuustilanteiden erikoiskaluston hankintaan ja sijoittamiseen pelastuslaitoksiin. (TAA 230) 
21. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.30.02: Lisätään 5 000 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 1) 
22. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.30.02: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa hätäkeskuslaitosten riittävän resursoinnin yhtäältä henkilöstön työssäjaksamisen turvaamiseksi ja toisaalta hätäpuheluihin vastaamisen vasteaikojen pitämiseksi sellaisella tasolla, jolla kansalaisten turvallisuus ei vaarannu." (Vastalause 1) 
23. Timo Heinonen kok Kai Mykkäsen kok kannattamana 26.40.01: Lisätään 8 000 000 euroa Maahanmuuttoviraston työperäisten oleskelulupien jonojen purkamiseen. (Vastalause 2) 
24. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.40.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus teettää puolueettoman ja perusteellisen selvityksen vuosina 2015 ja sen jälkeen toiminnassa olleiden vastaanottokeskusten rahan käytöstä ja hallinnosta ja tuo selvityksen eduskunnan käsittelyyn." (Vastalause 1) 
25. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.40.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tehostaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden, luvattomasti maassa olevien henkilöiden poistamista Suomesta." (Vastalause 1) 
26. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.40.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ja julkaisee viipymättä turvapaikan hakijoista aiheutuvat vuotuiset ja elinaikaiset kokonaiskustannukset." (Vastalause 1) 
27. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.40.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korjaa pikaisesti Maahanmuuttoviraston toiminnassa havaitut viivästymiset käsiteltäessä erikoisasiantuntijoiden työperäisiä oleskelulupia." (Vastalause 1) 
28. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.40.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden seurantaa ja maasta karkottamista tehostetaan sekä lakkautetaan maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden kunnalliset palvelut." (Vastalause 1) 
29. Toimi Kankaanniemi ps Ritva Elomaan ps kannattamana 26.40.21: Vähennetään 100 000 000 euroa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan kustannuksiin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 330) 
30. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana 26.40.63: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin turvapaikanhakijoina tulevien henkilöiden vastaanottorahan vähentämiseksi sellaiselle tasolle, ettei se muodosta vetovoimatekijää muihin Euroopan maihin verrattuna, sekä ryhtyy toimenpiteisiin, joilla saavutetaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kuluista merkittävät säästöt vastaanottotoiminnan palvelutarjontaa ja kustannustasoa karsimalla." (Vastalause 1) 
Mietintö ”jaa”, Kai Mykkäsen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 77; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sanna Antikaisen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 56, tyhjiä 10; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sanna Antikaisen ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 54, tyhjiä 10; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ritva Elomaan ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 53, tyhjiä 7; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Veijo Niemen ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 58, tyhjiä 7; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Olli Immosen ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 64, tyhjiä 3; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Päivi Räsäsen ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 61, tyhjiä 5; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 75; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 77; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 10 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 77; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 11 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 77; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 12 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 77; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 13 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 77; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 14 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 77; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Olli Immosen ehdotus 15 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 64, tyhjiä 4; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 16 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 64, tyhjiä 4; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 17 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 142, ei 39, tyhjiä 1; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 18 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 66, tyhjiä 4; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mari Rantasen ehdotus 19 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 62, tyhjiä 5; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mari Rantasen ehdotus 20 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 62, tyhjiä 3; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 21 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 65, tyhjiä 3; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 22”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 75, tyhjiä 1; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 23 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 142, ei 41, tyhjiä 2; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 24 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 59, tyhjiä 5; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 25 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 74, tyhjiä 1; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 26 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 48, tyhjiä 1; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 27 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 75, tyhjiä 1; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 28 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 43, tyhjiä 4; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Toimi Kankaanniemen ehdotus 29 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 144, ei 37; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 30 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 54, tyhjiä 8; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Eduskunta hyväksyi pääluokan 26 mietinnön mukaisena. 
Viimeksi julkaistu 19.12.2019 18.30