Budjetin alikohta
PTK
86
2019 vp
Täysistunto
Torstai 19.12.2019 klo 10.00
2.3
Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala
Puhemies Matti Vanhanen
Seuraavaksi käsittelemme pääluokan 27 eli puolustusministeriön hallinnonalan. 
Tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Kai Mykkänen kok Timo Heinosen kok kannattamana 27.01.01: Vähennetään 67 000 euroa puolustusministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista. (TAA 385) 
2. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 27.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että puolustushallintoa alueellistetaan muun muassa avaamalla uudestaan Kontiolahden ja Kauhavan varuskunnat." (Vastalause 1) 
3. Jukka Kopra kok Timo Heinosen kok kannattamana 27.10.01: Lisätään 2 000 000 euroa puolustusvoimien sopimussotilaiden palkkaamiseen. (TAA 151) 
4. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 27.10.01: Lisätään 2 000 000 euroa sopimussotilaiden rekrytointiin ja koulutustarkoituksiin. (Vastalause 1) 
5. Timo Heinonen kok Sari Multalan kok kannattamana kok 27.10.01: Lisätään 3 000 000 euroa sopimussotilaiden määrän lisäämiseen varusmiesten riittävän kouluttajamäärän varmistamiseksi ja kertausharjoitusten harjoitustoiminnan rahoituksen turvaamiseen, jotta 19 200 reserviläisen kertausharjoitusmäärä voidaan vuonna 2020 saavuttaa. (Vastalause 2) 
6. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 27.10.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin uusien vakituisten virkojen lisäämiseksi Puolustusvoimissa, jotta henkilöstövaje ja kouluttajapula saadaan korjattua pysyvällä tavalla." (Vastalause 1) 
7. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 27.10.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa riittävät resurssit reservin kertausharjoitusten tason ja määrän pitämiseksi riittävällä tasolla." (Vastalause 1) 
8. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 27.10.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla edistetään nuorten liikuntaharrastuksia ja yhteistyössä maanpuolustusjärjestöjen kanssa pyritään kohottamaan asepalvelukseen astuvien kuntoa." (Vastalause 1) 
9. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 27.10.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Suomen eroamiseksi jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta." (Vastalause 1) 
10. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 27.10.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin varusmiesten päivärahan nostamiseksi." (Vastalause 1) 
11. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 27.10.18: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus suuntaa puolustusvoimien hankinnat mahdollisimman laajasti kotimaassa tuotettuihin ja valmistettuihin tuotteisiin työllisyyden, yrittäjyyden ja huoltovarmuuden edistämiseksi." (Vastalause 1) 
12. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 27.10.19: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle selonteon Hornetien suorituskykyä vastaavan HX-hävittäjähankinnan rahoituksesta." (Vastalause 1) 
13. Jari Koskela ps Sami Savion ps kannattamana 27.10.50: Lisätään 50 000 euroa Varsinais-Suomessa toimivien maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 85) 
Mietintö ”jaa”, Kai Mykkäsen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 77; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 142, ei 41, tyhjiä 1; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Puhemies Matti Vanhanen
Jukka Kopran ehdotus 3 ja Ville Vähämäen samansisältöinen ehdotus 4 sekä Timo Heinosen ehdotus 5 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään Timo Heinosen ehdotuksesta 5 Jukka Kopran ja Ville Vähämäen samansisältöisiä ehdotuksia 3 ja 4 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Jukka Kopran ehdotus 3 ja Ville Vähämäen ehdotus 4 ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 36, tyhjiä 2; poissa 14
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Jukka Kopran ehdotuksen 3 ja Ville Vähämäen ehdotuksen 4.  
2) Mietintö ”jaa”, Jukka Kopran ehdotus 3 ja Ville Vähämäen ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 76; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 76; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 75; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 51, tyhjiä 1; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 125, ei 53, tyhjiä 2; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 10 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 53, tyhjiä 5; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 11 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 76; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 12 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 142, ei 40, tyhjiä 1; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 13 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 44, tyhjiä 4; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Eduskunta hyväksyi pääluokan 27 mietinnön mukaisena. 
Viimeksi julkaistu 19.12.2019 18.33