Budjetin alikohta
PTK
86
2019 vp
Täysistunto
Torstai 19.12.2019 klo 10.00
2.5
Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Puhemies Matti Vanhanen
Seuraavaksi siirrymme käsittelemään pääluokkaa 31 eli liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa. 
Tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Jani Mäkelä ps Jari Koskelan ps kannattamana 31.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus nostaa kyberturvallisuuskeskuksen rahoituksen riittävälle tasolle, jolla keskus voi kehittyä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiinsa, ja että keskuksen itsenäinen asema turvataan." (Vastalause 1) 
2. Jani Mäkelä ps Jari Koskelan ps kannattamana 31.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin korjatakseen taksiuudistuksessa ilmenneet epäkohdat. Tavoitteena tulee olla maaseudun taksipalvelujen palauttaminen, harmaan talouden kitkeminen taksialalta sekä matkustajien turvallisuuden varmistaminen." (Vastalause 1) 
3. Jani Mäkelä ps Jari Koskelan ps kannattamana 31.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää panostuksia liikenneväylien korjausvelan lyhentämiseen." (Vastalause 1)  
4. Jani Mäkelä ps Jari Koskelan ps kannattamana 31.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa maaseudun tiestön asianmukaisen hoidon ja kunnossapidon koko maassa." (Vastalause 1) 
5. Jani Mäkelä ps Jari Koskelan ps kannattamana 31.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus pyrkii turvaamaan riittävät ja kohtuuhintaiset joukkoliikennepalvelut koko maassa." (Vastalause 1) 
6. Jani Mäkelä ps Jari Koskelan ps kannattamana 31.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa sen, että Suomi saa osuuden Euroopan unionin TEN-T-rahoituksesta." (Vastalause 1) 
7. Jani Mäkelä ps Jari Koskelan ps kannattamana 31.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii siten, että Suomessa on monipuolinen ja riippumaton media, ja turvaa Suomen Tietotoimiston (STT) rahoituksen." (Vastalause 1) 
8. Jani Mäkelä ps Jari Koskelan ps kannattamana 31.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo kansalaisille mahdollisuuden suunnata maksamaansa Yle-veroa vastaavan määrän paikalliselle tai aatteelliselle radiolle/tv:lle tai haluamalleen sisällöntuottajalle käytettäväksi ensi sijassa uutis- ja ajankohtaistuotantoon." (Vastalause 1) 
9. Jani Mäkelä ps Jari Koskelan ps kannattamana 31.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus panostaa päärataverkon ja sen haarojen parantamiseen." (Vastalause 1) 
10. Jani Mäkelä ps Jari Koskelan ps kannattamana 31.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus panostaa lentotoiminnan kehittämiseen edistämällä Suomen asemaa lentoliikenteen solmuna eli hubina, työnimellä Helsinki Hub." (Vastalause 1) 
11. Jani Mäkelä ps Jari Koskelan ps kannattamana 31.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää lentotoimintaa kehittämällä lentokenttiä etenkin pohjoisessa muun muassa Lapin matkailuelinkeinotoiminnan ja kotimaisen ja ulkomaisen turismin virkistämiseksi." (Vastalause 1) 
12. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 30 000 euroa valtatien 10 Liedon Kirkkotien risteyksen kääntymiskaistan suunnitteluun. (TAA 92) 
13. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 30 000 euroa valtatien 10 Liedon Metsolantien risteyksen kääntymiskaistan suunnitteluun. (TAA 93) 
14. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 30 000 euroa valtatien 10 Liedon Nuolemonportin risteyksen kääntymiskaistan suunnitteluun. (TAA 94) 
15. Jari Ronkainen ps Juha Mäenpään ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 35 000 euroa maantien 259 parantamiseen välillä Toivomäentie—Kutinkankaantie Kärkölässä. (TAA 237) 
16. Janne Sankelo kok Timo Heinosen kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 50 000 euroa kantatien 67 ja Komulantien liityntäkaistan suunnitteluun. (TAA 257) 
17. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 80 000 euroa väistökaistojen rakentamiseen kantatien 44 ja Kirkkokallion teollisuusliittymään. (TAA 154) 
18. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 80 000 euroa väistökaistan rakentamiseen valtatien 23 ja Halmeentien teollisuusliittymään. (TAA 155) 
19. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 88 000 euroa Kaarinan Vanhanunnantien kevyen liikenteen väylän suunnitteluun. (TAA 95) 
20. Juha Mäenpää ps Leena Meren ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 100 000 euroa valtatien 3 Ahonkylän mutkan oikaisusuunnitteluun. (TAA 206) 
21. Janne Sankelo kok Timo Heinosen kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 100 000 euroa uuden Alahärmä—Kortesjärvi-tielinjauksen suunnitteluun. (TAA 258) 
22. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 130 000 euroa yhdystien 1812 peruskorjauksen suunnitteluun ja perusparannukseen välillä Sauvo—Korpela—Kinnarpyöli. (TAA 96) 
23. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välillä Puuppola—Kirri. (TAA 160) 
24. Leena Meri ps Mikko Lundénin ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 200 000 euroa liityntäpysäköinnin suunnitteluun valtatien 3 (Tampere—Helsinki-moottoritie) Hyvinkään eritasoliittymän kohdalle. (TAA 187) 
25. Jari Ronkainen ps Juha Mäenpään ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 200 000 euroa Kärkölän—Korvenkylän tieosuuden parantamiseen. (TAA 238) 
26. Mikko Lundén ps Sami Savion ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 250 000 euroa Kemiönsaaren kunnan Dragsfjärdintien 1830 parantamiseen. (TAA 389) 
27. Jari Ronkainen ps Juha Mäenpään ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 250 000 euroa maantien 259 parantamiseen välillä Tillolantie—Koukuntie Kärkölässä. (TAA 239) 
28. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 300 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Ylöjärvelle Sorvajärventien ja Susikiventien välille. (TAA 271) 
29. Toimi Kankaanniemi ps Ritva Elomaan ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 300 000 euroa junien pysäkin rakentamiseen Keski-Suomen keskussairaalan kohdalle Jyväskylässä. (TAA 128) 
30. Mia Laiho kok Saara-Sofia Sirénin kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 300 000 euroa Eestinkyläntien (tie 11243) päällysteen uusimiseen Kirkkonummella. (TAA 7) 
31. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 350 000 euroa Vierumäen Urheiluopistontien perusparannukseen. TAA 57) 
32. Mia Laiho kok Saara-Sofia Sirénin kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 350 000 euroa Saaristotien parantamiseen välillä Kurkela—Kuusisto (maantie 180). (TAA 8) 
33. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 500 000 euroa Paraisten ja Turun seudun välisen saaristotien (maantie 180) tiesuunnitelman loppuunsaattamiseksi ja hankkeen käynnistämiseksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi. (TAA 97) 
34. Juha Mäenpää ps Leena Meren ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 440 000 euroa Harjunmäentie—Kiikerinkyläntien (tie 17479) peruskorjaamiseen. (TAA 207) 
35. Saara-Sofia Sirén kok Kalle Jokisen kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 450 000 euroa seututien 110 ja kantatien 181 risteyksen kiertoliittymän rakentamiseen Paimiossa. (TAA 148) 
36. Ritva Elomaa ps Veijo Niemen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 500 000 euroa Postitien kunnostamiseen välillä Himoinen—Taivassalo. (TAA 30) 
37. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 500 000 euroa Turun kehätien vaiheittaisen suunnitelman nopeuttamiseen. (TAA 98) 
38. Leena Meri ps Mikko Lundénin ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 500 000 euroa valtatien 25 eteläpuolella olevan maantien 130 rampin liikenneturvallisuuden parantamiseen Hyvinkäällä. (TAA 188) 
39. Veijo Niemi ps Rami Lehdon ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 514 600 euroa Lempäälän Asemakylätien kiertoliittymän tekemiseen. (TAA 208) 
40. Jari Ronkainen ps Juha Mäenpään ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 550 000 euroa Paimelantien alikulkukäytävän rakentamiseen Hollolassa. (TAA 240) 
41. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 600 000 euroa valtatien 8 meluaidan rakentamiseen välille Härkämäki—Huhko. (TAA 99) 
42. Jari Ronkainen ps Juha Mäenpään ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 600 000 euroa turvallisuutta parantavan ali- tai ylikulkusillan rakentamiseen Järvelän rautatieasemalle. (TAA 241) 
43. Veijo Niemi ps Rami Lehdon ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 632 300 euroa Lempäälän Kiimakallion kiertoliittymän tekemiseen. (TAA 209) 
44. Juha Mäenpää ps Leena Meren ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 700 000 euroa Ilmajoen Pappilantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (TAA 210) 
45. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 800 000 euroa hirviaidan rakentamiseen kantatien 54 Riihimäki—Hausjärvi-välille sekä riista-aidan jatkamiseen Lopelta länteen. (TAA 58) 
46. Rami Lehto ps Sanna Antikaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 800 000 euroa Sipurantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Kaarlaaksosta Savontielle Lahdessa. (TAA 171) 
47. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 800 000 euroa kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ja rakentamiseen Ylöjärvellä Vastamäentien ja Saksitien välille. (TAA 272) 
48. Sanna Antikainen ps Ano Turtiaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 900 000 euroa Outokummun Kalattomantien sillan kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ja toteutukseen. (TAA 16) 
49. Juha Mäenpää ps Leena Meren ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 900 000 euroa Jurva—Nopankylä-tieosuuden päällystämisen loppuunsaattamiseen. (TAA 211) 
50. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 1 000 000 euroa kantatien 43 valo-ohjatun liittymän sekä Kaukolantien ja Erik Sorolaisentien kiertoliittymien rakentamiseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen Laitilassa. (TAA 100) 
51. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 1 000 000 euroa Honkajoen Katkontien 13293 kunnostukseen. (TAA 156) 
52. Kalle Jokinen kok Jukka Kopran kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 1 100 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välillä maantie 2956 (Rantatie) Pyhäniemi—Hollola kirkonkylä. (TAA 82) 
53. Janne Sankelo kok Timo Heinosen kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 1 300 000 euroa tien 725 Ylihärmä—Koivulahti välityskyvyn parantamiseen. (TAA 259) 
54. Pauli Kiuru kok Jukka Kopran kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 1 450 000 euroa maantien 3200 korjaamiseen välillä Rautajärvi—Porasa. (TAA 141) 
55. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 1 500 000 euroa maantien 257 Lavia—Kullaa kunnostukseen. (TAA 157) 
56. Pauli Kiuru kok Jukka Kopran kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 1 650 000 euroa maantien 307 Valkeakoski—Pälkäne parantamiseen. (TAA 142) 
57. Jukka Kopra kok Arto Satosen kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 2 000 000 euroa maantien 3864 parantamiseen välillä Sipari—Pulsa. (TAA 152) 
58. Arto Satonen kok Heikki Vestmanin kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 2 000 000 euroa maantien 2521 parantamiseen välillä Sastamala—Sammaljoki. (TAA 267) 
59. Jukka Kopra kok Arto Satosen kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 2 000 000 euroa Savitaipaleen ja Taipalsaaren välisen Kuivasensaaren yhdystien 14777 perusparantamiseen. (TAA 153) 
60. Leena Meri ps Mikko Lundénin ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 2 000 000 euroa valtatien 25 (Hanko—Hyvinkää—Mäntsälä) ja Hyvinkään Kalevankadun liittymän muuttamiseksi eritasoliittymäksi. (TAA 189) 
61. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 2 000 000 euroa kantatien 65 perusparannuksen suunnitteluun ja perusparannuksen aloittamiseen välillä Kyrönlahti—Virrat. (TAA 274) 
62. Janne Sankelo kok Timo Heinosen kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 3 000 000 euroa Ratikylän alikulkusillan rakentamiseen ja tiejärjestelyihin. (TAA 260) 
63. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 5 000 000 euroa kantatien 54 perusparannukseen, tien leventämiseen valtatietasoiseksi sekä kevyen liikenteen väylien rakentamiseen. (TAA 59) 
64. Kalle Jokinen kok Jukka Kopran kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 5 000 000 euroa vt:n 4 Tuuliharjan eritasoliittymän ja yhdystien vt 4—mt 140 suunnitteluun ja rakentamiseen. (TAA 133) 
65. Ano Turtiainen ps Lulu Ranteen ps kannattamana 31.10.20: Lisätään 5 000 000 euroa taajamien ulkopuolisten päällystettyjen teiden ja sorateiden korjaamiseen Etelä-Savossa. (TAA 357) 
66. Heikki Vestman kok Janne Heikkisen kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 6 300 000 euroa Sipoon Söderkullan ja Nikkilän välisen tiestön ja risteysten parantamiseen. (TAA 360) 
67. Janne Heikkinen kok Marko Kilven kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 6 500 000 euroa maantien 9005 kunnostamiseen Kainuussa. (TAA 52) 
68. Janne Sankelo kok Timo Heinosen kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 8 000 000 euroa kantatien 67 parantamiseen korkeatasoisemmaksi välillä Ilmajoki—Seinäjoki. (TAA 261) 
69. Heikki Vestman kok Janne Heikkisen kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 8 000 000 euroa Sipoonlahden eritasoliittymän saneeraukseen. (TAA 361) 
70. Janne Sankelo kok Timo Heinosen kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 9 000 000 euroa alemman tieverkon parantamiseen Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. (TAA 262) 
71. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 10 000 000 euroa Päijät- ja Kanta-Hämeen pienempien valtionteiden korjausvelkahankkeisiin. (TAA 60) 
72. Pauli Kiuru kok Jukka Kopran kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 11 000 000 euroa seututien 130 parantamiseksi välillä Valkeakoski—Lempäälä. (TAA 143) 
73. Heikki Vestman kok Janne Heikkisen kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 20 000 000 euroa Porvoonväylän/Lahdenväylän liittymärampin toisen kaistan rakentamiseen. (TAA 362) 
74. Arto Satonen kok Heikki Vestmanin kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 28 600 000 euroa vt:n 3 Tampere—Vaasa-yhteysvälin parantamiseen Pirkanmaan alueella. (TAA 268) 
75. Mia Laiho kok Saara-Sofia Sirénin kok kannattamana 31.10.20: Lisätään 80 000 000 euroa liityntäpysäköinnin parantamiseen pääkaupunkiseudulla. (TAA 162) 
76. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.31: Lisätään 28 000 euroa Varsinais-Suomen saariston yksityisteiden kunnossapitoon. (TAA 101) 
77. Toimi Kankaanniemi ps Ritva Elomaan ps kannattamana 31.10.31: Lisätään 200 000 euroa yksityisteiden valtionapuun. (TAA 130) 
78. Mikko Lundén ps Sami Savion ps kannattamana 31.10.31: Lisätään 500 000 euroa Oripään kunnan lentokentän parantamiseen. (TAA 177) 
79. Heikki Vestman kok Janne Heikkisen kok kannattamana 31.10.31: Lisätään 4 300 000 euroa Keravan liityntäpysäköintihankkeeseen. (TAA 359) 
80. Jari Koskela ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 31.10.77: Lisätään 1 000 000 euroa selvityksen tekemiseen kokonaistaloudellisesti ja liikenteellisesti järkevistä raideliikenneyhteyksistä, ml. Pori—Parkano—Haapamäki-raideyhteyden uudelleenkäyttöönotto osana pääradan liikenteen kehittämistä. (TAA 158) 
81. Lulu Ranne ps Ville Vähämäen ps kannattamana 31.10.77: Lisätään 2 000 000 euroa Moreenin—Rastikankaan eritasoliittymän toteuttamiseen valtatiellä 3. (TAA 222) 
82. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 4 000 000 euroa valtatien 2 parantamiseen vahvistetun tiesuunnitelman mukaisesti Humppilassa. (TAA 61) 
83. Janne Sankelo kok Timo Heinosen kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 5 000 000 euroa pääradan yhteysvälin Tampere—Seinäjoki yleissuunnitteluun. (TAA 263) 
84. Janne Heikkinen kok Marko Kilven kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 8 000 000 euroa pääradan välinTampere—Oulu—Tornio suunnitteluun. (TAA 53) 
85. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 10 000 000 euroa Hämeenlinnan Tuuloksen ja Turun välisen valtatien 10 perusparannukseen. (TAA 62) 
86. Päivi Räsänen kd Sari Essayahin kd kannattamana 31.10.77: Lisätään 15 000 000 euroa ohituspaikkojen rakentamiseen Riihimäki—Tampere-rataosalla. (TAA 253) 
87. Marko Kilpi kok Kai Mykkäsen kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 20 000 000 euroa Kuopion henkilö- ja tavararatapihojen uudistamisen 1. vaiheeseen. (TAA 140) 
88. Sari Essayah kd Antero Laukkasen kd kannattamana 31.10.77: Lisätään 20 000 000 euroa vt:n 5 välin Siilinjärvi—Iisalmi parantamiseen. (TAA 43) 
89. Kai Mykkänen kok Kalle Jokisen kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 20 000 000 euroa Pasila—Riihimäki-ratayhteyden parantamiseen. (TAA 202) 
90. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 20 000 000 euroa Pasila—Riihimäki-rataosan parantamisen 2. vaiheen käynnistämiseen. (TAA 283) 
91. Mia Laiho kok Saara-Sofia Sirénin kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 20 000 000 euroa Pasila—Riihimäki-rataosan parantamisen 2. vaiheen käynnistämiseen. (TAA 283) 
92. Kai Mykkänen kok Kalle Jokisen kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 20 000 000 euroa Espoon kaupunkiradan rakentamiseen. (TAA 201) 
93. Kalle Jokinen kok Jukka Kopran kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 24 900 000 euroa valtatien 4 parantamiseen välillä Hartola—Oravakivensalmi. (TAA 136) 
94. Ilkka Kanerva kok Arto Satosen kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 50 000 000 euroa tunnin junan rakentamiseen. (TAA 116) 
95. Janne Heikkinen kok Marko Kilven kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 60 000 000 euroa Oulu—Liminka-kaksoisraiteen rakentamiseen. (TAA 54) 
96. Ville Vähämäki ps Minna Reijosen ps kannattamana 31.10.77: Lisätään 64 000 000 euroa valtatien 22 Oulujärven maisematien rakentamiseen. (TAA 366) 
97. Mari-Leena Talvitie kok Mia Laihon kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 80 000 000 euroa Oulun kolmioraiteiden ja Oulun ratapihan kehittämiseen. (TAA 304) 
98. Antero Laukkanen kd Peter Östmanin kd kannattamana 31.10.77: Lisätään 100 000 000 euroa väyläverkon kehittämiseen. (Vastalause 3) 
99. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 31.10.77: Lisätään 1 000 000 000 euroa uusien väylien rakentamiseen ja suunnitteluun. (Vastalause 2) 
100. Minna Reijonen ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 31.10.77: Lisätään 120 000 000 euroa valtatien 5 välin Leppävirta—Kuopio parantamiseen. (TAA 234) 
101. Antero Laukkanen kd Peter Östmanin kd kannattamana 31.10.77: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta entistä suurempi osuus liikenteestä kerätyistä veroista käytetään väyläverkon ylläpitoon ja kehittämiseen." (Vastalause 3) 
102. Jani Mäkelä ps Jari Koskelan ps kannattamana 31.10.77: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii rataverkon kehittämisohjelman, johon sisältyy tärkeiden ratayhteyksien kapasiteetin parantamistarpeet, mahdollisuudet nopeuksien poistamiseen, turvalaitteiden uudistaminen sekä tasoristeysten poistaminen." (Vastalause 1) 
103. Jani Mäkelä ps Jari Koskelan ps kannattamana 31.10.77: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tunnin junayhteyksien rakentamiseksi Helsingin ja Tampereen välille sekä nopeiden junayhteyksien toteuttamiseksi siitä eteenpäin Ouluun (ns. neljän tunnin juna) ja Jyväskylään asti sekä Itä-Suomeen yhteysvälien nopeuttamiseksi." (Vastalause 1) 
104. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 31.20.43: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla viihdemerenkulun miehistötukea leikataan 40 miljoonalla." (Vastalause 2) 
105. Peter Östman kd Sari Tanuksen kd kannattamana 31.20.55: Lisätään 5 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon harvaan asutulla maaseudulla. (Vastalause 3) 
106. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 31.20.55: Lisätään 12 500 000 euroa linja-autoliikenteelle liikennepolttoaineiden veron korotuksesta johtuvien kustannusten korvaamiseen. (TAA 372) 
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 44; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 74; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 77; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 70; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 66, tyhjiä 2; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 75, tyhjiä 1; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 76; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 40, tyhjiä 1; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 76; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus 10 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 76; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus 11 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 75; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 12 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 46, tyhjiä 7; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 13 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 45, tyhjiä 7; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 14 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 43, tyhjiä 7; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Ronkaisen ehdotus 15 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 44, tyhjiä 7; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Janne Sankelon ehdotus 16 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 38, tyhjiä 14; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 17 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 38, tyhjiä 9; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 18 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 37, tyhjiä 10; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 19 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 41, tyhjiä 9; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Juha Mäenpään ehdotus 20 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 40, tyhjiä 9; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Janne Sankelon ehdotus 21 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 38, tyhjiä 11; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 22 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 41, tyhjiä 8; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 23 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 40, tyhjiä 9; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Leena Meren ehdotus 24 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 55, tyhjiä 7; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Ronkaisen ehdotus 25 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 45, tyhjiä 8; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mikko Lundénin ehdotus 26 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 44, tyhjiä 9; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Ronkaisen ehdotus 27 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 46, tyhjiä 9; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 28 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 43, tyhjiä 9; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Toimi Kankaanniemen ehdotus 29 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 42, tyhjiä 6; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 30 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 40, tyhjiä 9; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 31 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 59, tyhjiä 7; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 32 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 37, tyhjiä 12; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 33 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 127, ei 42, tyhjiä 9; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Juha Mäenpään ehdotus 34 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 44, tyhjiä 7; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Saara-Sofia Sirénin ehdotus 35 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 39, tyhjiä 12; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ritva Elomaan ehdotus 36 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 41, tyhjiä 8; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 37 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 43, tyhjiä 8; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Leena Meren ehdotus 38 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 49, tyhjiä 5; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Veijo Niemen ehdotus 39 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 45, tyhjiä 10; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Ronkaisen ehdotus 40 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 45, tyhjiä 8; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 41 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 41, tyhjiä 10; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Ronkaisen ehdotus 42 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 43, tyhjiä 6; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Veijo Niemen ehdotus 43 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 44, tyhjiä 10; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Juha Mäenpään ehdotus 44 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 44, tyhjiä 8; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 45 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 125, ei 52, tyhjiä 5; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Rami Lehdon ehdotus 46 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 44, tyhjiä 8; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 47 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 46, tyhjiä 8; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sanna Antikaisen ehdotus 48 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 42, tyhjiä 6; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Juha Mäenpään ehdotus 49 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 41, tyhjiä 8; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 50 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 39, tyhjiä 10; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 51 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 39, tyhjiä 8; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Kalle Jokisen ehdotus 52 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 123, ei 41, tyhjiä 10; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Janne Sankelon ehdotus 53 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 36, tyhjiä 10; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Pauli Kiurun ehdotus 54 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 47, tyhjiä 8; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 55 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 38, tyhjiä 9; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Pauli Kiurun ehdotus 56 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 46, tyhjiä 9; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jukka Kopran ehdotus 57 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 44, tyhjiä 12; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Arto Satosen ehdotus 58 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 127, ei 49, tyhjiä 8; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jukka Kopran ehdotus 59 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 48, tyhjiä 8; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Leena Meren ehdotus 60 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 52, tyhjiä 4; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 61 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 43, tyhjiä 10; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Janne Sankelon ehdotus 62 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 39, tyhjiä 10; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 63 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 125, ei 41, tyhjiä 9; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Kalle Jokisen ehdotus 64 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 42, tyhjiä 10; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ano Turtiaisen ehdotus 65 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 43, tyhjiä 8; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Heikki Vestmanin ehdotus 66 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 43, tyhjiä 9; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Janne Heikkisen ehdotus 67 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 38, tyhjiä 9; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Janne Sankelon ehdotus 68 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 40, tyhjiä 11; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Heikki Vestmanin ehdotus 69 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 39, tyhjiä 10; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Janne Sankelon ehdotus 70 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 35, tyhjiä 9; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 71 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 35, tyhjiä 13; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Pauli Kiurun ehdotus 72 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 37, tyhjiä 9; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Heikki Vestmanin ehdotus 73 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 39, tyhjiä 10; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Arto Satosen ehdotus 74 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 42, tyhjiä 7; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 75 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 30, tyhjiä 9; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 76 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 41, tyhjiä 9; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Toimi Kankaanniemen ehdotus 77 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 52, tyhjiä 5; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mikko Lundénin ehdotus 78 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 45, tyhjiä 5; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Heikki Vestmanin ehdotus 79 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 35, tyhjiä 9; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 80 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 42, tyhjiä 9; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Lulu Ranteen ehdotus 81 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 40, tyhjiä 8; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 82 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 37, tyhjiä 10; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Janne Sankelon ehdotus 83 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 46, tyhjiä 6; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Janne Heikkisen ehdotus 84 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 41, tyhjiä 6; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 85 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 35, tyhjiä 10; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Päivi Räsäsen ehdotus 86 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 42, tyhjiä 9; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Marko Kilven ehdotus 87 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 34, tyhjiä 8; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus 88 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 30, tyhjiä 10; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Matti Vanhanen
Kai Mykkäsen ehdotus 89, Timo Heinosen ehdotus 90 ja Mia Laihon ehdotus 91 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö ”jaa”, Kai Mykkäsen ehdotus 89, Timo Heinosen ehdotus 90 ja Mia Laihon ehdotus 91 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 66, tyhjiä 2; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Kai Mykkäsen ehdotus 92 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 44, tyhjiä 4; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Kalle Jokisen ehdotus 93 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 125, ei 48, tyhjiä 7; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ilkka Kanervan ehdotus 94 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 43, tyhjiä 8; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Janne Heikkisen ehdotus 95 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 127, ei 37, tyhjiä 12; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 96 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 37, tyhjiä 9; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mari-Leena Talvitien ehdotus 97 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 32, tyhjiä 9; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Matti Vanhanen
Antero Laukkasen ehdotus 98 ja Timo Heinosen ehdotus 99 koskevat samaa määrärahaa, joten ensin äänestetään Timo Heinosen ehdotuksesta 99 Antero Laukkasen ehdotusta 98 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Antero Laukkasen ehdotus 98 ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 99 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 35, tyhjiä 5; poissa 18
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Antero Laukkasen ehdotuksen.  
2) Mietintö ”jaa”, Antero Laukkasen ehdotus 98 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 42, tyhjiä 3; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Minna Reijosen ehdotus 100 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 37, tyhjiä 10; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Antero Laukkasen ehdotus 101 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 44, tyhjiä 3; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus 102 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 72, tyhjiä 1; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus 103 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 72, tyhjiä 3; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 104 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 44, tyhjiä 1; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Peter Östmanin ehdotus 105 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 123, ei 53, tyhjiä 4; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 106 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 57, tyhjiä 4; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Pöytäkirjaan merkittiin seuraavat ilmoitukset: Markku Eestilä /kok tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 87, Antero Laukkanen /kd tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 92 ja Kaisa Juuso /ps tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 106. 
Eduskunta hyväksyi pääluokan 31 mietinnön mukaisena. 
Viimeksi julkaistu 19.12.2019 19.12