Budjetin alikohta
PTK
86
2019 vp
Täysistunto
Torstai 19.12.2019 klo 10.00—21.03
2.7
Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Puhemies Matti Vanhanen
Siirrytään käsittelemään pääluokkaa 33 eli sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa. 
Tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Arja Juvonen ps Lulu Ranteen ps kannattamana 33.01.01: Lisätään 100 000 euroa saattohoitolain valmistelutyön aloittamiseen. (TAA 111) 
2. Kai Mykkänen kok Mia Laihon kok kannattamana 33.01.01: Vähennetään 164 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista. (Vastalause 2/TAA 391) 
3. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01.05: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin kriisiytyneen lastensuojelun ongelmien ratkaisemiseksi." (Vastalause 1) 
4. Mia Laiho kok Timo Heinosen kok kannattamana 33.01: Lisätään 200 000 euroa uudelle momentille naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan yhteensovittamiselimen toimintamenoihin. (TAA 12) 
5. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus avaa parlamentaarisen valmistelun väestö- ja lapsipolitiikasta mm. syntyvyyden kääntämiseksi kasvuun." (Vastalause 1) 
6. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee uuden perhetukijärjestelmän siten, että lapsiperheiden tuloerot supistuvat, perheiden valinnanvapaus säilyy ja kaikille perheille taataan riittävä toimeentulo." (Vastalause 1) 
7. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen palauttamiseksi." (Vastalause 1) 
8. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin diabeteslääkkeiden omavastuuosuuden korotusten perumiseksi siten, että hoidollisista syistä kalliimpien lääkkeiden käyttäjiksi joutuneiden taloudellinen rasite ei olisi liian suuri." (Vastalause 1) 
9. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin lääkkeiden vuosiomavastuun vähentämiseksi summalla, jonka suuruus vahvistetaan erikseen valtioneuvoston asetuksella." (Vastalause 1) 
10. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perhehoidon saamiseksi tunnetuksi ja sen varmistamiseksi, että ikääntyneiden mahdollisuutta päästä perhehoitoon tuetaan yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa." (Vastalause 1) 
11. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa, että omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät toteutuvat ja omaishoidettavien sijaishoito on laadukasta, sekä selvittää mahdollisuudet omaishoitajien hoitopalkkion säätämiseksi verovapaaksi siten, että omaishoitajat eivät menetä oikeuttaan eläkekertymään, tai vaihtoehtoisesti selvittää mahdollisuudet ottaa verotuksessa käyttöön omaishoitajavähennys." (Vastalause 1) 
12. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sairaanhoidon maksujen järjestelmän uudistamiseen siten, että järjestelmästä tulisi yhtenäinen ja asiakasmaksuista kohtuullisia." (Vastalause 1) 
13. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korottaa lääkekorvauksia pieni- ja keskituloisten osalta." (Vastalause 1) 
14. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo 0,7 hoitajamitoitusesityksen eduskuntaan siten, että mitoitus toteutuu viimeistään vuonna 2021, hoidon taso ja hoitajien jaksaminen turvataan ja että hallitus osoittaa vuoden 2020 lisätalousarviossa tämän ehdotuksen edellyttämät varat." (Vastalause 1) 
15. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa saattohoitolain säätämisen eduskunnalle tehdyn ed. Juvosen lakialoitteen mukaisesti." (Vastalause 1) 
16. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa vakuutusyhtiöitä ja -lääkäreitä koskevan totuusvelvoitteen ja käännetyn todistustaakan säätämisen kansanedustaja Jari Ronkaisen lakialoitteen LA 75/2017 vp mukaisesti." (Vastalause 1) 
17. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii itsemurhien ehkäisyn toimenpideohjelman." (Vastalause 1) 
18. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja ja tehostaa koulujen ja terveydenhuollon yhteistyötä ongelmien ennalta ehkäisemiseksi." (Vastalause 1) 
19. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa, että sotiemme veteraanit saavat elämänsä loppuun asti täysimääräisesti kuntoutus- ja kotiin vietävät palvelut." (Vastalause 1) 
20. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee sote-uudistuksen siten, että julkiset sote-palvelut ovat järjestelmän perusta ja yksityiset palveluntuottajat täydentävät julkisia palveluita." (Vastalause 1) 
21. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin yksinyrittäjien konkurssi-, työttömyys-, työterveys-, tapaturma- ja muun vastaavan turvan parantamiseksi." (Vastalause 1) 
22. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa Stean tuotosta 350 miljoonan euron apupotin asunnottomien, syrjäytyneiden, koulupudokkaiden ja muiden vastaavista ongelmista kärsivien tukemiseen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa." (Vastalause 1) 
23. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus viipymättä uusii ruoka-apujärjestöjen tukijärjestelmän ja korottaa ruohonjuuritason toimijoiden tukia." (Vastalause 1) 
24. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 33.03.04: Lisätään 3 500 000 euroa kansallisten laaturekistereiden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi, Hoitotyön tutkimussäätiön työn turvaamiseksi ja Käypähoito-suositusten laatimiseksi. (Vastalause 2) 
25. Petri Huru ps Jari Koskelan ps kannattamana 33.03.31: Lisätään 300 000 euroa varhaisen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kehitykselle ja kasvulle edistävälle kehityshankkeelle. (TAA 69) 
26. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 33.03.31: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus muuttaa lapsiperheiden palveluiden parantamiseen varatut kertaluonteiset määrärahat pysyviksi." (Vastalause 2) 
27. Arja Juvonen ps Jussi Halla-ahon ps kannattamana 33.03.63: Lisätään 50 000 euroa Pelastuskoiraliiton toimintaan. (TAA 112) 
28. Jari Koskela ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 33.03.63: Lisätään 75 000 euroa Operaatio Ruokakassi ry:n toiminnan tukemiseen. (TAA 102) 
29. Toimi Kankaanniemi ps Ritva Elomaan ps kannattamana 33.03.63: Lisätään 200 000 euroa syntyvyyden lisäämiseksi tarvittavien toimenpiteiden selvittämiseen. (TAA 131) 
30. Ritva Elomaa ps Mika Niikon ps kannattamana 33.03.63: Lisätään 500 000 euroa saattohoidon kehittämiseen Varsinais-Suomessa. (TAA 31) 
31. Mika Niikko ps Sanna Antikaisen ps kannattamana 33.03.63: Lisätään 800 000 euroa ruoka-avun tarjoamiseksi erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille. (TAA 219) 
32. Paula Risikko kok Heikki Auton kok kannattamana 33.03.63: Lisätään 4 000 000 euroa sotaorpojen kuntouttavien palvelujen kehittämiseen. (TAA 236) 
33. Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 33.10.50: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen lapsilisän tason korottamisesta 10 eurolla kuukaudessa kaikille lapsiperheille." (Vastalause 3) 
34. Sari Tanus kd Peter Östmanin kd kannattamana 33.10.50: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen kertaluonteisen 1 000 euron vauvarahan maksamisesta lapsen saaville perheille." (Vastalause 3) 
35. Peter Östman kd Sari Essayah’n kd kannattamana 33.10.53: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin varusmiesten kotiuttamisrahan käyttöönottamiseksi." (Vastalause 3) 
36. Sari Essayah kd Antero Laukkasen kd kannattamana 33.10.54: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin asumistuen uudistamiseksi niin, että asumistukimenojen hallitsematon kasvu saadaan taitettua." (Vastalause 3) 
37. Antero Laukkanen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 33.30.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen diabeteslääkkeiden korvausluokan palauttamisesta ylempään erityiskorvausluokkaan." (Vastalause 3) 
38. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 33.40.50: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle pikaisesti esityksen merimieseläkekassan saaman valtionosuuden laskemiseksi 26 %:iin." (Vastalause 2) 
39. Peter Östman kd Sari Essayah’n kd kannattamana 33.40.53: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin varusmies- ja siviilipalveluksen lisäämisestä kerryttämään eläkettä opiskelun ja vanhempainvapaiden tapaan." (Vastalause 3) 
40. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 33.40.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksesta ja varaa tarvittavan määrärahan sen toteuttamiseksi." (Vastalause 2) 
41. Sari Tanus kd Peter Östmanin kd kannattamana 33.40.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen palauttamiseksi." (Vastalause 3) 
42. Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 33.40.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lääkekorvausjärjestelmän kehittämiseksi ja omavastuuosuuksien alentamiseksi." (Vastalause 3) 
43. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee työeläkejärjestelmään muutoksen, jolla ns. taitettu indeksi palautetaan 50/50 indeksiksi kansanedustaja Ritva Elomaan lakialoitteen LA 9/2019 vp mukaisesti." (Vastalause 1) 
44. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa indeksitarkistukset kaikkiin etuuksiin ja eläkkeisiin." (Vastalause 1) 
45. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 33.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto asettaa parlamentaarisen työryhmän selvittämään eläkejärjestelmän kestävyyttä ja eläkeläisten ostovoimaa." (Vastalause 2) 
46. Ritva Elomaa ps Mika Niikon ps kannattamana 33.50.53: Lisätään 500 000 euroa sotaorpojen tukemiseen. (TAA 32) 
47. Ritva Elomaa ps Mika Niikon ps kannattamana 33.50.56: Lisätään 250 000 euroa vanhuksille suunnatun ystävätoiminnan edistämiseen. (TAA 33) 
48. Arja Juvonen ps Jussi Halla-ahon ps kannattamana 33.60.31: Lisätään 200 000 euroa omaishoitajien mahdollisuuteen maksuttomiin uinti- ja kuntosalivuoroihin, eli ns. Espoon omaishoitajien sporttikortin jalkauttamiseen Suomessa. (TAA 113) 
49. Arja Juvonen ps Jussi Halla-ahon ps kannattamana 33.60.31: Lisätään 300 000 euroa kotona asuvien muistisairaiden ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen. (TAA 114) 
50. Ritva Elomaa ps Mika Niikon ps kannattamana 33.60.31: Lisätään 500 000 euroa lastensuojelun palveluiden laadun parantamiseen Varsinais-Suomessa. (TAA 34) 
51. Sanna Antikainen ps Rami Lehdon ps kannattamana 33.60.31: Lisätään 2 000 000 euroa ja lisätään momentin perusteluihin maininta, että määrärahaa voi käyttää lastensuojelun kehittämiseen auttamalla yhteistyössä kuntien kanssa seksuaalirikoksen uhreiksi joutuneita lapsia ja nuoria sekä ennaltaehkäisemällä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia. (TAA 18) 
52. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 33.60.32: Lisätään 9 500 000 euroa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen. (Vastalause 2) 
53. Peter Östman kd Sari Essayah’n kd kannattamana 33.60.32: Lisätään 10 000 000 euroa sisäilmaongelmien ja sairauksien tutkimukseen. (Vastalause 3) 
54. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.60.37: Vähennetään 5 346 000 euroa laittomasti maassa oleskelevien sosiaalihuollon kustannuksista. (Vastalause 1) 
55. Rami Lehto ps Arja Juvosen ps kannattamana 33.60.39: Lisätään 100 000 euroa Hämeenlinnan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Kanta-Hämeen piirin toimintaan. (TAA 172) 
56. Rami Lehto ps Arja Juvosen ps kannattamana 33.60.39: Lisätään 100 000 euroa Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Päijät-Hämeen piirin toimintaan. (TAA 173) 
57. Ritva Elomaa ps Mika Niikon ps kannattamana 33.60.39: Lisätään 1 000 000 euroa omaishoidon kehittämiseen. (TAA 35) 
58. Kai Mykkänen kok Mia Laihon kok kannattamana 33.60.39: Lisätään 35 000 000 euroa Terapiatakuu -aloitteen mukaisesti oikea-aikaisten mielenterveyspalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi. (TAA 203) 
59. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 33.60.39: Lisätään 50 000 000 euroa ikäihmisten palveluiden kehittämiseen, omaishoidon vahvistamiseen ja omaisen lyhytaikaisen, tuetun hoivavapaan pilotoimiseen. (Vastalause 2) 
60. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 33.60.39: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että SOTE-palvelut rakentuvat vahvojen kuntien yhteistyön, yhteistyöalueiden tai kuntayhtymien pohjalle." (Vastalause 2) 
61. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 33.60.39: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että perustason palveluiden hoitotakuun tiukentamisen yhteydessä pääsy suun terveydenhuollon sekä mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluihin ei vaarannu." (Vastalause 2) 
62. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 33.60.39: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että vanhuspalveluiden uudistamistyö on tehtävä kokonaisuutena ja ympärivuorokautisen hoivan ratkaisuja on käsiteltävä osana vanhuspalveluiden kokonaisuudistusta. Ympärivuorokautisen hoivan sääntelyä uudistamalla ei saa heikentää kotihoidossa olevien ikäihmisten tai omaishoitajien asemaa." (Vastalause 2) 
63. Rami Lehto ps Arja Juvosen ps kannattamana 33.60.52: Lisätään 50 000 euroa Lahden ensi- ja turvakoti ry:n toiminnan turvaamiseen. (TAA 174) 
64. Jari Koskela ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 33.70.20: Lisätään 60 000 euroa TBE-rokotuksiin Naantalin saaristoalueilla. (TAA 103) 
65. Mia Laiho kok Timo Heinosen kok kannattamana 33.70.50: Lisätään 600 000 euroa C-hepatiitin eliminoimiseen. (TAA 163) 
66. Lulu Ranne ps Petri Hurun ps kannattamana 33.80.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin maatalouden ja porotalouden harjoittajien lomituspalvelujen parantamiseksi." (Vastalause 1) 
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 73; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kai Mykkäsen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 74; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 74; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Mia Laihon ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 73; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 63, tyhjiä 1; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 41, tyhjiä 3; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 73; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 8 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 43; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 9 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 45, tyhjiä 1; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 10 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 74, tyhjiä 1; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 11 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 75; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 12 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 46, tyhjiä 2; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 13 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 40; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 14 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 43, tyhjiä 28; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 15 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 40, tyhjiä 1; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 16 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 39; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 17 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 46, tyhjiä 1; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 18 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 75; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 19 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 74; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 20 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 75; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 21 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 44, tyhjiä 1; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 22 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 36, tyhjiä 1; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 23 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 43, tyhjiä 1; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 24 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 127, ei 48, tyhjiä 6; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Petri Hurun ehdotus 25 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 44, tyhjiä 2; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 26 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 74, tyhjiä 1; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus 27 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 125, ei 51; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jari Koskelan ehdotus 28 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 45, tyhjiä 3; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 29 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 40, tyhjiä 2; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan ehdotus 30 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 43, tyhjiä 3; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 31 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 41, tyhjiä 2; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Paula Risikon ehdotus 32 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 71, tyhjiä 2; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus 33 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 42; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Sari Tanuksen ehdotus 34 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 40; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus 35 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 45; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Sari Essayah’n ehdotus 36 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 74, tyhjiä 1; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Antero Laukkasen ehdotus 37 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 48, tyhjiä 2; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 38 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 38, tyhjiä 1; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus 39 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 51, tyhjiä 8; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Puhemies Matti Vanhanen
Timo Heinosen ehdotus 40 ja Sari Tanuksen ehdotus 41 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 40 ja Sari Tanuksen ehdotus 41 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 76; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus 42 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 45, tyhjiä 1; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 43 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 35, tyhjiä 4; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 44 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 41, tyhjiä 2; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 45 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 74; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan ehdotus 46 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 58; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan ehdotus 47 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 55, tyhjiä 2; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus 48 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 44, tyhjiä 2; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus 49 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 44, tyhjiä 1; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan ehdotus 50 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 46, tyhjiä 1; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Sanna Antikaisen ehdotus 51 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 125, ei 51, tyhjiä 1; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 52 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 76; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus 53 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 127, ei 49, tyhjiä 2; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 54 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 40, tyhjiä 4; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Rami Lehdon ehdotus 55 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 42, tyhjiä 2; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Rami Lehdon ehdotus 56 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 42, tyhjiä 2; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan ehdotus 57 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 67, tyhjiä 3; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kai Mykkäsen ehdotus 58 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 76; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 59 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 50, tyhjiä 1; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 60 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 75; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 61 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 75; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus 62 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 74; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Rami Lehdon ehdotus 63 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 45, tyhjiä 3; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jari Koskelan ehdotus 64 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 39, tyhjiä 2; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Mia Laihon ehdotus 65 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 67, tyhjiä 1; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Lulu Ranteen ehdotus 66 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 123, ei 47, tyhjiä 1; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Pöytäkirjaan merkittiin seuraavat ilmoitukset: Pia Kauma /kok tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 7, Sari Tanus /kd tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 43, Sari Multala /kok tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 62, Mia Laiho /kok tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 27, Sanna Antikainen /ps tarkoitti äänestää ”ei” kohdissa 19 ja 43, Anna-Kaisa Ikonen /kok tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 57 ja Mari Holopainen /vihr tarkoitti äänestää ”jaa” kohdassa 31. 
Puhemies Matti Vanhanen
Aiemmista pääluokista ei tehdä enää jälkeenpäin merkintöjä. 
Eduskunta hyväksyi pääluokan 33 mietinnön mukaisena. 
 
Puhemies Matti Vanhanen
Asian käsittely keskeytetään.  
Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16. 
Täysistunto keskeytettiin kello 12.06. 
Viimeksi julkaistu 20.12.2019 15.42