Pöytäkirjan asiakohta
PTK
86
2019 vp
Täysistunto
Torstai 19.12.2019 klo 10.00—21.03
3.1
Suullinen kysymys Suomi-radasta (Lulu Ranne ps)
Suullinen kysymys
SKT 80/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Edustaja Ranne. 
Keskustelu
16.01
Lulu
Ranne
ps
Arvoisa puhemies! Kysymys liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle Suomi-radan linjauksesta ja hankeyhtiön myöhästymisestä helmikuun CEF-hausta. Koska uutta ratalinjausta ei voida maankäyttö- ja rakennuslain eikä ratalain mukaan vetää ilman maakuntakaavaa, Suomi-radalla ei ole kuin yksi linjausvaihtoehto, nykyinen päärata. Häme ei tule laatimaan vaihtoehtoista suoraa reittiä sisältävää maakuntakaavaa, koska pääradan varren kunnilla on kahden kolmasosan enemmistö maakuntavaltuustoissa. Turha vääntö linjauksista viivästyttää suunnittelun käynnistämistä ja EU-tukien hakemista. Kuntien näkökulmasta jokainen helmikuun CEF-haun saatavissa oleva miljoona olisi todella iso raha. Kysynkin ministeriltä: mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta ministeriössä tunnustetaan tosiasiat Suomi-radan kaavoitusjärjestelmän mukaisesta ainoasta linjausvaihtoehdosta ja hankeyhtiöasiassa päästään eteenpäin ja jotta hankeyhtiön myöhästyessä CEF-hausta liikenne- ja viestintäministeriö [Puhemies koputtaa] ja Väylävirasto hakevat kiireellisesti näitä rahoja? 
16.02
Liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Monet kiitokset kysymyksestä, joka on hyvin ajankohtainen. Sekä tämän Suomi-radan että läntisen yhteyden osakassopimusneuvottelut ovat juuri nyt käynnissä, ja niitä on tarkoitus erittäin kiivaalla aikataululla käydä sitten myöskin heti ensi vuoden alussa. Tässä vaiheessa osakassopimuksissa pääradan osalta on vielä käsittelyssä useampi linjausvaihtoehto. Mitä tulee helmikuun lopun niin sanottuihin häntärahoituksiin, jotka siis liittyvät nyt jo päättymässä olevan rahastokauden ja budjettikauden viimeisiin rahoituksiin, niin käsittääkseni valtavan suurista summista ei ole kysymys. [Ilkka Kanerva: 50 miljoonaa!] Joka tapauksessa on tarkoituksenmukaista ja aito pyrkimys siihen, että nämä osakassopimukset molempien ratojen osalta, koska ne liittyvät toisiinsa, mahdollisimman nopeasti ja ripeästi saatetaan päätökseen. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Nyt normaaleista kyselytunneista poiketen esitettävien kysymyksien ei tarvitse mitenkään liittyä edeltävään kysymykseen. 
Viimeksi julkaistu 14.1.2020 16.12