Pöytäkirjan asiakohta
PTK
86
2019 vp
Täysistunto
Torstai 19.12.2019 klo 10.00—21.03
3.2
Suullinen kysymys ylivelkaantuneiden tilanteen helpottamisesta (Ritva Elomaa ps)
Suullinen kysymys
SKT 81/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Edustaja Elomaa. 
Keskustelu
16.03
Ritva
Elomaa
ps
Arvoisa puhemies! Ylivelkaantuminen on vakava yhteiskunnallinen ongelma. Velkavaikeudet heijastuvat monin tavoin ihmisten arkeen ja henkiseen hyvinvointiin, terveyteenkin. Taas tänä jouluna kotitalouksien tuloerot korostuvat. Toisten joulupöydistä ei puutu mitään, monelta puuttuu. Toiset jonottavat Hakaniemessä ja monilla muillakin paikkakunnilla jouluateriaa eri tilaisuuksissa vähävaraisille. Ylivelkaantuneiden tilanteen helpottamiseksi tarvitaan purevia poliittisia toimia, ja se keskustelualoitekin odottaa siellä puhemiesneuvoston pöydällä. Ulosotossa olevien tilannetta voitaisiin helpottaa esimerkiksi nostamalla suojaosuuden määrää. Perinnän jatkuvaa lisäkulujen virtaa on myös ehdottomasti saatava rajattua lainsäädännön keinoin. Kysyn asianomaiselta ministeriltä: kannattaako ylivelkaantuneiden suomalaisten odottaa tulevalta vuodelta mitään parannuksia tilanteeseensa? 
Tässä samalla toivotan kuitenkin rauhallista joulua puhemiehelle, kaikille salissa oleville ja myös tv-katsojille. 
16.04
Oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
(vastauspuheenvuoro)
Kiitos edustaja Elomaalle tästä tärkeästä kysymyksestä. Sehän on niin, tämä hallitus haluaa auttaa niitä suomalaisia, jotka ovat ylivelkaantuneet, ja sen takia me panostamme velkaneuvontaan — velkaneuvonta tulee saamaan enemmän resursseja ensi vuonna — ja tehdään muita sellaisia toimenpiteitä, joilla itse ainakin uskon, että on positiivinen vaikutus tähän tilanteeseen. Hallituksen ministerityöryhmä on linjannut, että tähän maahan tulee positiivinen luottotietorekisteri. Se työ alkaa nyt seuraavana vuonna, ja se tulee kestämään, mutta kun päästään siihen, se myös auttaa ylivelkaantumista vastaan tulevaisuudessa. Me teemme nyt myös tarkistuksen, mitä tulee ulosoton suojaosuuden alarajaan. On olemassa hanke, joka keskittyy siihen, että yritetään löytää keinoja, joilla ylivelkaantuneitten tilannetta parannetaan. [Puhemies koputtaa] Joten voidaan sanoa kyllä, että hallitus on tietoinen ja tekee myös toimenpiteitä. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.1.2020 16.12