Pöytäkirjan asiakohta
PTK
86
2019 vp
Täysistunto
Torstai 19.12.2019 klo 10.00—21.03
3.3
Suullinen kysymys varuskuntien sisäilmaongelmista (Pauli Kiuru kok)
Suullinen kysymys
SKT 82/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Edustaja Kiuru. 
Keskustelu
16.05
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa herra puhemies! Lukuisat varusmiespalveluksessa olevat oireilevat sisäilmaongelmien vuoksi. Myös Varusmiesliitolta tulee tätä palautetta runsaasti. Osa näistä nuorista varusmiehistä ja -naisista joutuu keskeyttämään palveluksen jopa muutaman viikon jälkeen. Varusmiespalveluksen aloittaminen edellyttää isoa henkistä valmistautumista ja on suuri sokki, jos se palvelus loppuu yllättäen tällaisen syyn takia. Jokaisella palveluksen aloittavalla on oikeus suorittaa palvelus sillä lailla, että terveys ei kärsi sisäilmaongelmien vuoksi. Sama koskee tietysti myös kantahenkilökuntaa. [Eduskunnasta: Kyllä!] Onko asiasta vastaavalla ministerillä tiedossa, kuinka monissa varuskunnissa näitä ongelmia on? Kuinka moni joutuu keskeyttämään? Ja miten hallitusohjelman kirjaus Senaatin uudelleenjärjestelystä Puolustusvoimien [Puhemies koputtaa] osalta mahdollisesti vaikuttaa tämän asian hoitamiseen? 
16.07
Puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämä kysymys on erittäin tärkeä. Tässä on kysymys paitsi varusmiesten terveydestä myöskin totta kai Puolustusvoimien henkilökunnan terveydestä, elikkä tähän on suhtauduttava riittävän vakavalla tavalla. Niissä varuskunnissa, missä on saatu tietoja näistä, on jo ryhdytty toimenpiteisiin, mutta kun tästä edelleen palautetta tulee — ja tekin tämän asian täällä otitte esille — niin tässä vielä tekemistä on. Täsmällisiä numerotietoja itselläni ei ole näistä, mutta selvästi ongelma on olemassa. Sen voi todeta, että Puolustuskiinteistöt-hanke etenee, ja näkisin, että se voisi olla yksi väline myöskin puuttua tähänkin ongelmaan, eli voidaan entistä paremmin huolehtia Puolustusvoimien intresseistä, joihin totta kai kuuluu myöskin se, että meillä on terveet, hyvät tilat. — Kiitoksia hyvästä kysymyksestä. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.1.2020 16.15