Pöytäkirjan asiakohta
PTK
86
2019 vp
Täysistunto
Torstai 19.12.2019 klo 10.00—21.03
3.7
Suullinen kysymys kotimaisen kulutuksen edistämisestä (Eeva Kalli kesk)
Suullinen kysymys
SKT 86/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Edustaja Kalli. 
Keskustelu
16.14
Eeva
Kalli
kesk
Arvoisa puhemies! Ensi viikolla Suomi rauhoittuu joulun viettoon. Kullakin meistä on omat perinteemme ja omat tapamme viettää joulua, ja hyvä niin. Tätä on syytä kunnioittaa ja pitää arvossa. 
Joulu on kuitenkin merkittävä sesonki kaupalle ja koko palvelualalle. Joulun ympärillä kulutetaan paljon, erityisesti elintarvikkeita, kulutustavaroita ja monenlaisia palveluita. Tällä kaikella on ymmärrettävästi niin taloudellisia kuin ympäristövaikutuksia. On selvää, että vaikutukset ovat sitä myönteisemmät, mitä enemmän suosimme suomalaista. Kotimaisen ruuan ja juoman sekä lahjojen — olkoot ne aineettomia tai aineellisia — suosiminen on merkittävä teko suomalaisen työn ja yrittäjyyden puolesta ja palvelee samalla ympäristö- ja ilmastotavoitteita. Eli myös luonto kiittää kotimaisten tuotteiden ja palveluiden käyttäjää. 
Koska asiaan liittyvät vaikutukset ovat moninaiset, osoitan kysymykseni pääministeri Marinille: mitä hallitus voisi tehdä, [Puhemies koputtaa] että suomalaisten joulunvietto hyödyttäisi mahdollisimman paljon kotimaisia yrittäjiä ja yrityksiä, luontoa ja ympäristöä ja siten koko suomalaista yhteiskuntaa? 
16.15
Pääministeri
Sanna
Marin
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämä on tärkeä kysymys, joka tässä esiin nostettiin. Tietenkin meidän yhteinen tavoitteemme on se, että Suomessa on tulevaisuudessakin menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä aina maatalousyrittäjistä muihin yrittäjiin. Tietenkin meidän yhteinen tavoitteemme on myös se, että Suomessa suositaan lähituotantoa ja lähiruokaa ja kulutetaan tarvikkeita, jotka ovat myös ympäristönäkökulmasta kestäviä. 
Hallitusohjelmassahan lähdetään erittäin vahvasti liikkeelle nimenomaan kestävän kehityksen ajatuksista, siitä että kehitämme yhteiskuntaa niin, että se on niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristön kannalta kestävää. Myös tähän tematiikkaan tämä esiin nostettu kysymys sopii oikein hyvin, ja voin vakuuttaa, että näidenkin asioiden parissa hallitus tekee hyvää yhteistyötä. [Mikko Savola: Hyvä vastaus!] 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Oliko edustaja Merellä jatkokysymys? 
16.16
Leena
Meri
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Haluaisin tuohon pysäköinninvalvonta-asiaan sen verran todeta, että minusta on tietysti harmillista, että hallituspuolueen edustajat joutuvat lakialoitteiden kautta tuomaan asioita esille. Luulisi, että hallituksessa voi vaikuttaa. [Välihuutoja — Puhemies koputtaa] Todennäköisesti tämä asia tulee lakivaliokuntaan. Olen itse siinä puheenjohtajana ja olen vähän tutustunutkin siihen aiheeseen, ja se ei ole ihan yksinkertainen, ja me käsittelemme sen lakivaliokunnassa. [Kimmo Kiljunen: Erinomaista!] Siinä mielessä haluaisin sanoa, että se ei ole tällä hetkellä yksinomaan ministerin käsissä. Mutta toki vaikuttakaa hallituksen kautta ihmeessä. Se olisi paras paikka, kun te aina korostatte sitä, että teillä on nyt se valta. 
Mutta haluaisin kysyä: Näin joulun alla on ollut paljon puhetta asuntomurroista, ja ihmiset pelkäävät, että heidän asuntoonsa murtaudutaan, kun lähdetään joulumatkoille. Hyvin paljon on kyseessä myös näitä ulkomaalaisia liigoja, jotka kiertävät ympäri Pohjoismaita. Olen nähnyt ohjeistusta, että hankkikaa valvontakameroita ja muuta, mutta eikö ole valtion tehtävä myös huolehtia turvallisuudesta? Miten hallitus aikoo huolehtia siitä, että ei jää yksinomaan yksityisten ihmisten varaan valvoa kotinsa turvallisuutta? 
16.17
Sisäministeri
Maria
Ohisalo
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kiitokset edustajalle hyvästä, tärkeästä kysymyksestä. Hallitushan on ohjelmassaan sitoutunut siihen, että arjen turvallisuudentunne paranee ihan kaikilla suomalaisilla ihan kaikkialla Suomessa. Kyse on siitä, että parannamme turvallisuutta kaikilla sektoreilla. Näemme turvallisuuden laajana käsitteenä. Emme ajattele, että turvallisuus syntyy pelkästään turvallisuusviranomaisten työstä, vaan myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden, koulutoimen, monien muiden yhteistyössä. [Sebastian Tynkkysen välihuuto] Olemme aloittaneet jo sisäisen turvallisuuden selontekotyön, jossa tulemme käymään läpi keskeisiä uusia uhkia, nousevia trendejä rikollisuuden saralla. Esimerkiksi kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on, totta kai, yksi konkreettinen uusi meidän käsillä oleva riski, johon myös poliisi on aktiivisesti tarttunut. Se, että hallitus on päässyt jo nyt budjetissa lisäämään muun muassa poliisien määrää, on konkreettinen esitys siitä, että otamme arjen turvallisuuden tason parantamisen vakavasti tässä hallituksessa. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.1.2020 16.18