Pöytäkirjan asiakohta
PTK
87
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 21.9.2016 klo 10.00—20.55
16
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi kansaneläkkeen  ja  eräiden  muiden  etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Viimeksi julkaistu 28.6.2017 13:24