Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 87/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 21.9.2016 klo 10.00—20.55

16.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi kansaneläkkeen  ja  eräiden  muiden  etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.