Pöytäkirjan asiakohta
PTK
87
2018 vp
Täysistunto
Torstai 20.9.2018 klo 10.01—21.44
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 2. asiakohdassa. 
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 25.9.2018 14:48