Pöytäkirjan asiakohta
PTK
87
2018 vp
Täysistunto
Torstai 20.9.2018 klo 10.01—21.44
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja   palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen  kuoltua   suoritettavasta  taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 2. asiakohdassa. 
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 12.11.2020 13.51