Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 87/2019 vp Täysistunto Perjantai 20.12.2019 klo 10.00—11.21

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 29/2019 vp
Hallituksen esitysHE 89/2019 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-392/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2019 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp. 

Asian käsittely keskeytettiin 19.12.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 29 ja 89/2019 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2020 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1—392/2019 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta.  

 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi päätetään epäluottamuslause-ehdotuksista.  

Talousarvioehdotuksen käsittelyssä on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:  

Timo Heinonen kok Sari Multalan kok kannattamana: ”Eduskunta toteaa, että hallitus ei osoita sitoutumistaan hallitusohjelmaan kirjattuihin talouspolitiikan tavoitteisiin. Keskeisiä tavoitteita 75 prosentin työllisyysasteesta sekä julkisen talouden tasapainosta voidaan pitää kannatettavina. Ongelmana on, hallitukselta puuttuvat konkreettiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallituksen tavoitteena on ottaa vähemmän velkaa ja nostaa työllisyyttä. Ensi vuoden talousarvioon sisältyvät toimet kuitenkin lisäävät velkaa ja laskevat työllisyyttä. Hallituksen toiminta ei herätä luottamusta ja uskoa siihen, että hallitus on tosissaan tavoittelemassa julkisen talouden tasapainoa ja korkeampaa työllisyyttä. Eduskunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta.” 

Antero Laukkanen kd Päivi Räsäsen kd kannattamana: ”Eduskunta toteaa, että hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka ei ole kestävällä pohjalla. Pysyvien menojen lisääminen ilman työllisyyttä vahvistavia toimia vaarantaa hyvinvointivaltion kestävyyden pitkällä tähtäimellä. Hallituksen päätökset korottaa asumisen ja liikkumisen kustannuksia lisäävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja iskevät pahiten erityisesti maaseudulla. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta.” 

Vilhelm Junnila ps Lulu Ranteen ps kannattamana: ”Hallitus hyväksyi edellisen hallitusohjelman pilkkuakaan muuttamatta, huolimatta siitä, että tässä ohjelmassa talouspolitiikka pohjautuu vain ja ainoastaan työllisyyskasvun jatkumiseen. Lisäksi hallitusohjelman tulevaisuusinvestoinneista uhkaa tulla pysyviä menolisäyksiä valtion budjettiin. Todelliset työllisyystoimet hallitukselta kuitenkin puuttuvat. Lähivuosina ennakoitu hidastuva talouskasvu yhdessä vähäisten kasvupanostusten ja yhä kasvavien ikäsidonnaisten menojen osalta uhkaavat johtaa valtiontalouden ja sitä kautta myös kuntatalouden syvenevään ahdinkoon. Tämä johtaa koti-, hoiva- ja hoitopalveluiden sekä pienituloisten aseman heikkenemiseen. Hallitus on näin ollen unohtamassa kaikenikäisten suomalaisten hyvinvoinnin. Samalla hallitus on ohjelmallaan kaventamassa tavallisten kansalaisten sanan- ja mielipiteenvapautta sekä on jättänyt puolustamatta Suomen kansallista etua EU-puheenjohtajuuskaudella. Eduskunta toteaa, että hallitus ei tämän johdosta nauti eduskunnan luottamusta.” 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Ensin äänestetään Antero Laukkasen ehdotuksesta Timo Heinosen ehdotusta vastaan, jonka jälkeen voittaneesta Vilhelm Junnilan ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Timo Heinosen ehdotus ”jaa”, Antero Laukkasen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 38; poissa 20
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Timo Heinosen ehdotuksen.  
2) Vilhelm Junnilan ehdotus ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 42; poissa 20
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Vilhelm Junnilan ehdotuksen.  
3) Luottamuslause valtioneuvostolle ”jaa”, Vilhelm Junnilan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 76; poissa 20
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.