Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 87/2019 vp Täysistunto Perjantai 20.12.2019 klo 10.00—11.21

4.  Valtiopäivien keskeyttäminen

Eduskuntatyön järjestäminenETJ 3/2019 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää keskeyttää vuoden 2019 valtiopäivät tämän istunnon päätyttyä. Edelleen puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta kokoontuu vuoden 2020 valtiopäiville tiistaina 4.2.2020 kello 12.00, jolloin vuoden 2019 valtiopäivät päättyvät. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi. 

 

 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Hyvät Suomen kansan edustajat! Näin joulun alla on ensin syytä kiittää hyvin työntäyteisestä syyskaudesta, joka on ollut täynnä keskustelua, ristiriitaisuuksia, erimielisyyksiä, mutta eduskunta on oman tehtävänsä suorittanut ja tehnyt myös päätöksiä. Tästä on hyvä siirtyä joulutauolle ja joulun rauhaan. Palaamme tänne helmikuussa. 

Tänään tunnelmat ovat kuitenkin hyvin ristiriitaiset. Kuulimme tuossa aamun joulukahvien aikana suru-uutisen siitä, että entinen edustaja, entinen eduskuntamme puhemies Matti Ahde on kuollut. 

Ahde oli suurten ikäluokkien edustaja Suomessa. Hän syntyi välittömästi sotien jälkeen, ja tietyllä tapaa hänen elämänkaarensa kuvasti ylipäätään suomalaista elämänkaarta sodanjälkeisenä aikana, jälleenrakennuksen aikana, vahvistaessamme kansanvaltaa ja rakentaessamme hyvinvointiyhteiskuntaa. 

Hän ilmensi sitä, mitä hyvin toiminut yhteiskunta saattoi mahdollisuuksina antaa ihmiselle. Hän itse kävi kansakoulun ja ammattikoulun, myöhemmin kursseja. Hän aloitti työ-uransa sähköasentajana hyvin nuorena, taisi olla 16-vuotiaana, mutta hyvin nopeasti hän siirtyi myös yhteiskunnallisiin harrastuksiin. Hänellä oli hyvin vahva oma aatteellinen vakaumuksensa. Hän lähti vaatimattomista olosuhteista, mutta hän nousi oman ikäluokkansa äänitorveksi ja edustajaksi. 

Tähän taloon hän tuli ensimmäisen kerran jo 60-luvun lopulla presidentin valitsijamiehenä, mutta sitten vuoden 1970 eduskuntavaaleista alkoi hänen pitkä edustajakautensa, joka ulottui kahteen otteeseen tänne, ensin vuosina 1970—1990 viiden vaalikauden ajan, ja sitten siviiliuran jälkeen hän palasi eduskuntaan äänestäjiensä valtuuttamana vuonna 2003 ja oli kaksi kautta aina vuoteen 2011. 

Hän toimi mitä moninaisimmissa tehtävissä. Hänen ansioluettelonsa kertoo siitä, että osallistumalla erilaisten kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen, kaupungin toimintaan, maakunnallisiin tehtäviin voi antaa valtavan panoksen tämän yhteiskunnan kehittämiseen. Hän kuului suurten ikäluokkien edustajana tämän hyvinvointiyhteiskunnan rakentajiin. Hän toimi useaan otteeseen, pitkän kauden, valtioneuvoston jäsenenä, ja eräällä tapaa valtiollisen uran huipulla hänelle osoitettiin luottamus toimia eduskunnan puhemiehenä. 

Hän oli ihmisenä sydämellinen, toisia kuunteleva ja aina yhteistyötä hakeva. Muistan hänet sellaisena. Aika paljon kertoo se, että 6. joulukuuta, vain kaksi viikkoa sitten, hän tuli tasavallan presidentin itsenäisyyspäiväjuhliin hauraana mutta elämänsisältöisenä, keskusteli, hänen otteensa, kädenpuristus, ei enää ollut luja, mutta se kertoi kuitenkin elämänkaaresta, joka tuotti paljon tuloksia, jota me näin jälkeenpäinkin arvostamme. 

Eduskunta kunnioittaa entisen puhemiehensä Matti Ahteen elämäntyötä ja elämää, tahtoa parantaa yhteiskuntaa hiljentymällä minuutiksi. 

 

Edustajat kuuntelivat muistosanoja seisten. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Tämä täysistunto on päättynyt. Hyvää joulua kaikille!