Pöytäkirjan asiakohta
PTK
89
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 19.9.2017 klo 14.01
7
Hallituksen esitys  eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 8/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu ja asian käsittely keskeytettiin 15.9.2017 pidetyssä täysistunnossa. Nyt jatketaan yleiskeskustelua. 
Yleiskeskustelua ei syntynyt.  
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 269/2016 vp sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 21.2.2019 16.12