Viimeksi julkaistu 5.6.2021 14.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 89/2018 vp Täysistunto Tiistai 25.9.2018 klo 14.00—17.09

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 198/2017 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 4/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2018 pidettävään täysistuntoon.