Viimeksi julkaistu 6.6.2021 2.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 89/2020 vp Täysistunto Tiistai 9.6.2020 klo 14.00—14.01

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 9.6.2020 pidettävään täysistuntoon.