Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.23

Pöytäkirjan asiakohta PTK 9/2017 vp Täysistunto Perjantai 17.2.2017 klo 12.59—13.31

3. Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta

KansalaisaloiteKAA 2/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2017 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 1/2017 vp. Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotus hylätään. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.2.2017 pidetyssä täysistunnossa. Yleiskeskustelussa on Mika Niikko Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä 1. ja 2. lakiehdotus. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Nyt äänestetään käsittelyn pohjaa koskevasta ehdotuksesta. Joka yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksytty Mika Niikon ehdotus.  

Mikäli vastalauseeseen sisältyvä pohjaesitys hyväksytään, eduskunta samalla hyväksyy 1. lakiehdotuksen 1 ja 2 §:n sekä 2. lakiehdotuksen 9 luvun 6—8 ja 10 §:n sekä voimaantulosäännöksen vastalauseen mukaisina. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

Valiokunnan ehdotus "jaa"; Mika Niikon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 48, tyhjiä 2; poissa 29
 
Eva Biaudet 

Arvoisa puhemies! Yritin painaa "jaa"-painiketta, mutta se ei onnistunut, sormi ei toiminut. Tarkoitin äänestää "jaa". 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Merkitään pöytäkirjaan.  

Anteeksi, nyt on epäselvää, nousiko edustaja Zyskowicz ylös sitä varten, että myös hän äänesti väärin, vai muusta syystä. 

Ben Zyskowicz kok 

Herra puhemies! Saattaa olla, että äänestin väärin, mutta äänestin oman näkemykseni mukaisesti. [Naurua] 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Asia selvä. Juuri näin edustaja tekee. 

Äänestettyään näkemyksensä mukaisesti edustaja Zyskowicz vielä nousi ylös silloin kun muutkin, jotka halusivat muutosta äänestykseensä. 

Äänestyksen jälkeen Krista Mikkonen kävi ilmoittamassa, että hänen äänestystuloksensa ei rekisteröitynyt ja hänen tarkoituksensa oli äänestää "jaa". 

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.