Pöytäkirjan asiakohta
PTK
9
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 17.2.2017 klo 12.59—13.31
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 1/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 1/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 17.2.2017 13.44