Pöytäkirjan asiakohta
PTK
9
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 17.2.2017 klo 12.59—13.31
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 185/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 17.2.2017 13.52