Viimeksi julkaistu 6.6.2021 19.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 9/2021 vp Täysistunto Tiistai 16.2.2021 klo 14.00—21.46

4.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon.