Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 9/2021 vp Täysistunto Tiistai 16.2.2021 klo 14.00—21.46

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon.