Viimeksi julkaistu 15.2.2022 16.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 9/2022 vp Täysistunto Tiistai 15.2.2022 klo 14.00—15.27

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 242/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 242/2021 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.