Pöytäkirjan asiakohta
PTK
90
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 27.9.2016 klo 14.03
23
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien  lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun  lain sekä  poronhoitajien  sijaisavusta  annetun  lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 8.8.2017 10.48