Pöytäkirjan asiakohta
PTK
90
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 27.9.2016 klo 14.03—21.47
30
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 28.9.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 28.9.2016 15:20