Pöytäkirjan asiakohta
PTK
90
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 9.6.2020 klo 14.10—19.57
17
Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 9.6.2020 21.18