Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 91/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 28.9.2016 klo 14.01—16.32

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiatehokkuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2016 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

Keskustelu
16.08 
Reijo Hongisto ps :

Arvoisa herra puhemies! Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön energiatehokkuusdirektiivin artikla, eli käsky käy jälleen Brysselistä. Taustalla kummittelevat Euroopan komission Suomelle antamassaan lausunnossa esille tuomat lisävaateet. Lakia täydennettäisiin myös eräiden energiatehokkuusdirektiivin määritelmien osalta. Tavoite on hyvä ja ylevä, eli tarkoitus on vahvistaa julkisen sektorin esimerkillistä roolia energiatehokkuuden edistäjänä. Säätelyn sujuvoittamiseksi lakiin ehdotetaan myös joitakin teknisiä muutoksia. 

Kuten sanoin, tavoite on hyvä, mutta kolikolla on tässäkin tapauksessa myös se pimeämpi puolensa. Nopeasti tulkittuna ja kärkevästi sanottuna direktiivi vaatii rakentamaan termospulloja, joissa asuminen aiheuttaa sisäilmaongelmia ja homesairauksia — vaikka sellaisia ei juuri mediassa käydyn keskustelun ja selvitysten perusteella taida olla edes olemassa. Vaarana on, että ihmisiä sairastuu erilaisiin hengityselinsairauksiin ja sairauspoissolopäivät heikentävät maamme alhaista kilpailukykyä. 

Arvoisa puhemies! Peräänkuulutan tässä yhteydessä kotimaisen puu- ja tiilirakentamisen uusrenessanssia sellu- ja pellavaeristeillä, itselämpiävien ja itsehomehtuvien uusteknologioiden sijasta. Terveellisempää asumista, vaikka asumiseen täällä Peräpohjolassa hieman enemmän energiaa kuluisikin. — Kiitoksia. 

16.10 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa puhemies! Edustaja Hongiston puheenvuoro oli hyvä, ja haluan nostaa siitä esille juurikin tämän energiatehokkuuden parantamisen toisen puolen eli kääntöpuolen ja sisäilmaongelmat ja homeongelmat ja sitä myötä ihmisten sairastumisen. On hyvin tärkeää, että ylläpidämme keskustelua siitä, mitä energiatehokkuudella myös voidaan saada aikaiseksi, jos se tehdään väärin tai huonosti. Kyllä liian tiiviit talot ovat loppupelissä kuitenkin ongelma niissä kysymyksissä, kun ihmiset kertovat, että miksi kodissa on sisäilmaongelmia tai jopa hometta. Sisäilmaongelmat ovat hyvin vakava asia Suomessa, ja on tärkeää, että tämänkin esityksen käsittelyssä kuullaan asiantuntijoita ja myös otetaan osaa tähän keskusteluun. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.