Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 91/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 28.9.2016 klo 14.01—16.32

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 130/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 130/2016 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.