Pöytäkirjan asiakohta
PTK
91
2017 vp
Täysistunto
Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24
28.3
Suullinen kysymys huumeiden käytöstä (Pauli Kiuru kok)
Suullinen kysymys
SKT 119/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Maria Lohela
Seuraava kysymys, edustaja Kiuru. 
Keskustelu
16.51
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa rouva puhemies! Huumeiden käyttö on ongelma, joka koskee koko Suomea. Huumeiden käyttö ja välittäminen ovat asia, johon liittyy vakavia lieveilmiöitä: jengiytymistä, väkivaltaa, prostituutiota, ihmissalakauppaa ja tämäntyyppisiä asioita. Lehtitietojen mukaan joillakin paikkakunnilla jopa 11-vuotiaat ovat joutuneet tilanteeseen, missä he joko käyttävät tai välittävät huumeita. Onko huumetilanteessa tapahtunut jotain oleellista muutosta? Onko joku trendi, joka tuo tällaisia hälyttäviä uutisia? Riittävätkö paikallisviranomaisten voimavarat, sosiaaliviranomaisten ja poliisin voimavarat, näiden asioiden ratkaisemiseen, vai tarvitaanko leveämpiä hartioita? Tämän kysymyksen haluaisin esittää ainakin ministeri Saarikolle. 
16.52
Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Vastuualueelleni kuuluu päihdepolitiikka ja ennen kaikkea huumausaineisiin liittyvä hoitojärjestelmä. On tietenkin ensisijaista, että me tuemme yhteiskunnassa pitkälti juuri kolmannen sektorin toimijoiden kautta valistustyötä ennen kaikkea lapsille ja nuorille erilaisten päihteiden vaaroista, joista tietysti huumausaineet laittomina ovat monin tavoin varmasti houkuttavia, ja niiden äärellä on paljon sellaisia ilmiöitä, joita me voimme vain arvailla ja joita kaikkia emme edes tunnista. Omalta osaltani vastaan tietysti myös päihdehoitojärjestelmästä: siitä, että meillä olisi riittävästi tarjolla hoitopaikkoja, kun voimme puhua jo vakavan riippuvuuden tilanteesta. Mutta painotan vahvasti itse tuota ennaltaehkäisyn näkökulmaa ja sitä yhteiskunnallista tukea, mitä tarjoamme faktojen kertomiseen lapsille ja nuorille siitä, että päihteetön elämä huumeiden osalta on merkittävä ja tärkeä valinta. 
Muutoin, mitä tulee viranomaistoimintaan ja viranomaistoiminnan riittävyyteen, tältä osin siirrän kysymyksen ministeri Risikolle. 
Puhemies Maria Lohela
Pyydän silti niitä edustajia, jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan. 
16.53
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Usein päihde- ja mielenterveysongelmat kulkevat käsi kädessä, ja jollei meillä ole riittäviä mielenterveyspalveluita, niin silloin on hyvin vaikea ennaltaehkäistä tai hoitaa myöskään näitä päihdeongelmia. 
Viime aikoina olen itse saanut sähköpostiini paljon huolestuneita viestejä siitä, mikä tulee olemaan sote-uudistuksen jälkeen Kelan kuntoutuksen tilanne. Tähän liittyen olisin kysynyt arvon hallitukselta ja ministereiltä: onko teillä jotakin kerrottavaa nyt jo kansalaisille siitä, jatkuuko Kelan kuntoutus yhdenvertaisena kaikkialla maassa senkin jälkeen, kun olette tuoneet sote-esityksen taloon ja kun siitä on säädetty? 
16.54
Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Aivan tuota pikaa, toivottavasti lähiviikkoina, yhdessä ministeri Mattilan kanssa vastaanotamme kuntoutuskomitean, jo pitkään työskennelleen ja myös parlamentaarisia jäseniä sisältävän kuntoutuskomitean, raportin eli heidän näkemyksensä siitä, miten suomalainen kuntoutusjärjestelmä — oli kysymyksessä sitten halvaantuneen henkilön kuntoutus tai mielenterveyspotilaan kuntoutus, lapsen, aikuisen tai ikäihmisen kuntoutus — jatkossa Suomessa järjestetään. Itse ajattelen niin, että olisi hyvin tärkeää, että päätyisimme sellaiseen lopputulokseen, että kuntoutus tulisi tiiviimmäksi osaksi arkista hoitoketjua, että se ei olisi toisarvoinen tai erillinen saareke vaan yhtä arvokas osa kuin vaikkapa leikkaustoiminta, josta usein keskustelemme fyysisten vammojen osalta. 
Mitä tulee mielenterveyskuntoutujiin, näen itse, että erityisesti vaikkapa psykoterapialla on keskeinen osa tässä, ja toivon komitealta ehdotusta myös tältä osalta. 
16.55
Markku
Pakkanen
kesk
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Huumausainekeskustelu on tärkeä keskustelu, ja valitettavasti viikoittain saamme uutisista lukea, lehdistöstä, mistä löytyy uusia kannabiskasvattamoja ynnä muuta. Itse pidän huumeita todella vaarallisina aineina ja suhtaudun niihin negatiivisesti. Kysynkin nyt hallituksen asianomaiselta ministeriltä, kuinka hallitus suhtautuu kannabiksen laillistamiseen Suomessa, koska valtavasti tässä julkisessa keskustelussa — muun muassa poliitikot osallistuvat siihen — ja joissakin piireissä on esitetty, että sitä pitäisi laillistaa. Mikä on hallituksen kanta kannabiksen laillistamiseen? 
16.56
Oikeusministeri
Antti
Häkkänen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Hallituksessa ei ole sinänsä sen enempää tästä keskusteltu. Uskon, että linja on aika selkeä, että tähän suhtaudutaan varsin kielteisesti, ei pelkästään sen takia, että se on selkeä signaalivaikutus, vaan myös sen takia, että huumeet eivät kuulu terveeseen, lailliseen ja järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. [Silvia Modig: Paitsi alkoholi!] — Meillä on ihan riittävästi järjestysongelmia ja inhimillisiä kärsimysnäytelmiä tässä maassa jo senkin takia. — Toki soisin, että jos tässä salissa kannatusta tällaiselle ajatukselle olisi, niin se linkitettäisiin myös tähän muuhun päihdepolitiikkaan, eli jos on päihdepolitiikassa tiukan linjan kannattaja, niin olkoon sitten tässäkin. Varmasti jokainen edustaja tietää, mistä puhun. [Naurua] 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 28.2.2019 11.27