Viimeksi julkaistu 17.9.2021 15.36

Pöytäkirjan asiakohta PTK 92/2021 vp Täysistunto Tiistai 7.9.2021 klo 14.03—19.20

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2021 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 15. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Avaan keskustelun. Edustaja Essayah, olkaa hyvä. 

Keskustelu
17.17 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Tässä yhteydessä totean, että kyseessä on tosiaankin Euroopan unionin direktiivi, jonka toimeenpanon olisi pitänyt olla jo 2.8., ja tämän kohdalla olemme myöhässä. Nämä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen sääntelyt tulevat suoraan sieltä Euroopan unionin direktiivistä, ja siinä mielessä asiaa on syytä edistää toisin kuin näissä edellä olevissa hallituksen esityksen kohdissa, joissa tarvitaan kyllä sitten ehdottomasti ministerin esittelyä.  

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.