Pöytäkirjan asiakohta
PTK
93
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 26.9.2017 klo 14.00
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja  rikesakon  määräämisestä  annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 23.11.2018 12.06