Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 93/2018 vp Täysistunto Tiistai 2.10.2018 klo 14.05—22.06

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain  10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2018 pidettävään täysistuntoon.