Viimeksi julkaistu 6.6.2021 2.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 93/2020 vp Täysistunto Perjantai 12.6.2020 klo 13.00—13.04

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 94/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2020 pidettävään täysistuntoon.