Pöytäkirjan asiakohta
PTK
93
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 12.6.2020 klo 13.00—13.04
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 12.6.2020 13.51