Viimeksi julkaistu 6.6.2021 2.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 93/2020 vp Täysistunto Perjantai 12.6.2020 klo 13.00—13.04

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 18/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2020 pidettävään täysistuntoon.