Pöytäkirjan asiakohta
PTK
94
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 4.10.2016 klo 13.59—18.55
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Keskustelu
18.52
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä vahvistetaan vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksut, ja siihen sisältyy kilpailukykysopimuksessa sovittu taakanjaon muutos, jossa työnantajan osuudesta kyseisestä maksusta siirretään 0,45 prosenttiyksikköä työntekijän maksettavaksi. Tämä esitys keventää siis ensi vuonna työnantajan maksuja, ja toivon lämpimästi, että tämä muutos toisi niitä toivottuja työpaikkoja lisää. 
Arvoisa puhemies! Nythän työssä käyvät ja työnantajat maksavat ansiosidonnaisen työttömyysturvan, oli työntekijä kassan jäsen tai ei. Nämä ovat niitä veroluontoisia maksuja, jotka eivät ole veroja mutta jotka työnantajan ja työntekijän täytyy kuitenkin maksaa. Toivoisin, että joskus tulevaisuudessa työnantajalla olisi maksettavanaan työntekijästä vain yhdet maksut palkan päälle ja työntekijä maksaisi vain yhden veron eikä veron lisäksi kahta muutakin veroksi luonnehdittavaa maksua. Luulen, että tässä olisi yhteiskunnalle normienpurun ja säästön paikka. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 24.4.2019 18.36