Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 94/2016 vp Täysistunto Tiistai 4.10.2016 klo 13.59—18.55

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 14/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 122/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.