Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 94/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 3.10.2018 klo 14.01

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 30/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.